Henkilöllisyystodistus mukaan vaaliuurnille

Maaseudulla on tulkittu joustavasti pykäliä, joiden mukaan äänestäjällä on pyydettäessä velvollisuus esittää kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi. Pienellä paikkakunnalla vaalitoimitsijoiden joukosta on löytynyt aina joku, joka tunnistaa äänestäjän.

Muun muassa muuttoliikkeen vuoksi väki on vaihtunut pöydän molemmin puolin. Vaalivirkailijoiden uusi polvi ei tunne kaikkia kyläläisiä, ja äänestämässä käy entistä enemmän uusia kasvoja.

– Henkilötodistuksen esittäminen helpottaa ja nopeuttaa äänestystä, Pälkäneen keskusvaalilautakunnan sihteeri Harri Pinola sanoo.

Ikänsä paikkakunnalla asuneen ei pidä pitää henkilöllisyyden todistamista loukkauksena, vaan oikeusturvan ja henkilönsuojan kannalta hyvänä asiana, sillä nimiä ei huudella kaikkien kuullen, kun henkilöllisyys tarkistetaan kortista.

Lisäksi esimerkiksi samannimisten äänestäjien sekaantumisriski poistuu, kun tiedot tarkistetaan papereista.

 

Sähköinen vaaliluettelo testissä Onkkaalassa

Onkkaalassa Kostianvirran etelä- ja itäpuolisella äänestysalueella kokeillaan kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa sähköistä vaaliluetteloa. Siinä äänioikeutetut tarkistetaan koneelta, eikä enää perinteiseen tapaan paperilta. Tunnistaminen tapahtuu sosiaaliturvatunnuksen perusteella. Siksi henkilöllisyystodistus on entistäkin tärkeämpi.

– Sähköinen vaaliluettelo on ollut aiemmin käytössä ennakkoäänestyspaikoilla. Sitä testataan yhdellä alueella ennen kuin se otetaan käyttöön kaikilla äänestyspaikoilla, Harri Pinola kertoo.

Sähköinen järjestelmä nopeuttaa ääntenlaskua äänestysvilkkauden osalta: äänestäneiden määrä on selvillä heti kun vaalihuoneistot suljetaan.

– Muilta alueilta äänestäneiden määrä soitetaan keskusvaalilautakunnalle ja me näpyttelemme luvut järjestelmiin.

Sähköinen vaaliluettelo on myös varmuudella ajan tasalla, esimerkiksi kaikki ennakkoon äänestäneet merkitään automaattisesti järjestelmään.

– Sähköisen järjestelmän rinnalla pysyy varmuuden vuoksi myös paperiversio, Pinola sanoo.

 

Ääntenlaskenta alkaa sunnuntaina kello 15

Pälkäneen 5500 äänioikeutetusta reilut 1600 äänesti ennakkoon. Keskusvaalilautakunta aloittaa ennakkoäänten laskennan kunnantalolla sunnuntaina kello 15.

– Laskenta on hieman hitaampaa sen vuoksi, että äänet ovat suljetuissa kuorissa, Harri Pinola sanoo.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet eivät saa olla yhteydessä ulkomaailmaan ennen kuin äänestys päättyy kello 20, jotta tulos ei vaikuttaisi äänestyskäyttäytymiseen.

Pälkäneen ennakkoäänestyspaikoissa kunnantalolla ja Luopioisten yhdistysnurkalla asioi jonkin verran myös ulkopaikkakuntalaisia, muun muassa paikkakunnalla työssä käyviä, mökkeileviä ja ulkomailla asuvia.