Tiedossa monttuja ja soraa

Teiden päällystämiseen ja kunnostamiseen käytettävissä olevat määrärahat ovat käyneet niin vähiin, ettei hiljaisimpia asvalttiteitä ole enää varaa korjata, vaan niiden päällyste kuoritaan pois.

Rautajärven suunnalla ihmeteltiin kesällä, tapahtuuko muutos niin, että asvaltin päälle levitetään soraa. Kun irtosoran päällä oli liukasteltu hetken aikaa, paljastui toinenkin ongelma: sideaine, jolla soraa yritettiin kiinnittää rikkinäiseen asvalttiin, ei ollutkaan kiinnittynyt, vaan se likasi autot.

ELY-keskuksen mukaan tien paikkaus epäonnistui sateen vuoksi. Vastalevitetylle pinnalle ropissut kaatosade aiheutti sen, ettei piki kiinnittynyt.

Työmaata seuranneiden mielestä ongelmat ovat kotikutoisia. Paikkausainetta ja soraa leviteltiin sinne tänne kahteen kertaan. Lisäksi pahimmin murentuneita osuuksia muun muassa Rautajärven ja Pohjan välillä jäi kokonaan korjaamatta.

Epäonninen työmaa käy urakoitsijalle kalliiksi. Yritys on pesettänyt autoja tuhansilla euroilla ja keväällä tiellä tehdään takuukorjaus.

 

Luopioisten ja Rautajärven välisen tien paikkailuyritykset ovat siedettävissä, jos tieosuuden peruskorjaus pysyy vuoteen 2015 ulottuvassa investointiohjelmassa.

Kovin pontevia lupauksia ELY-keskus ei kuitenkaan anna, sillä perustienpidon 39 miljoonan euron vuosittainen rahoitus on pienenemässä miljoonalla eurolla. Kun kustannukset nousevat kaiken aikaa, summalla saadaan entistä vähemmän aikaan.

Teiden kunnossapitomäärärahat käytetään valtaosin pääväylille. Nykyisellä rahoituksella ja kustannustasolla Pirkanmaalla voidaan päällystää vuosittain 115 kilometriä pääteitä ja 30 kilometriä sivuteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että päätiet asvaltoidaan 10–15 vuoden välein ja muut tiet 75 vuoden välein.

Jokainen ymmärtää, että yhtälö on mahdoton. Tarvitaan valtavasti lisää rahaa tai uusi edullisempi menetelmä teiden päällystämiseen ja kunnostamiseen.

 

Taistelu tierahoista käy entistä ankarammaksi. Sydän-Hämeen pitäisi pystyä kertomaan paremmin muutamista ominaispiirteistä, jotka eivät välttämättä näy liikennemäärämittauksissa ja suunnitelmissa.

Liikenne vilkastuu kesäaikaan, kun seutu kasvaa mökkiläisten ansiosta kolme kertaa itseään isommaksi. Kesällä teillä liikkuu kesäasukkaiden lisäksi myös runsaasti motoristeja. Seudun tiet ovat moottoripyöräilijöiden suosiossa, koska maalaismaisemassa polveilevilla maanteillä saa kääntää rattia eri tavalla kuin suorilla valtateillä. Reikäiset ja halkeilevat tiet ovat kaksipyöräisille erityisen vaarallisia. Unohtaa ei sovi myöskään sora- ja tukkirekkoja ja muuta raskasta liikennettä.