Ensihoitokeskustelua käyty vähän asian vierestä

Uuden terveydenhuoltolain myötä on tekeillä valtakunnallinen ensihoitouudistus. Uudistus sai alkunsa, kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies kantelun jälkeen totesi, että kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa ensihoitopalveluiden saannissa ja palvelun laadussa.

Uusi asetus määrää, että vastuu ensihoitopalveluista siirtyy sairaanhoitopiireille. Nämä vastaavat jatkossa alueellaan lääketieteen asiantuntijoiden määrittelemien aikarajojen toteutumisesta, jotta kriittisesti sairastuneet saavat osaavaa apua ja ensihoitoa ajoissa.

Sairaanhoitopiirit valvovat toimintaa, huolehtivat henkilökunnan jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä yhdenmukaistavat hoito-ohjeet.

Ensihoitosuunnitelmat on tehty huomioon ottaen väestön asuminen ja kulkuyhteydet sekä hälytysten määrä Pirkanmaalla vuonna 2010. Niin Pirkanmaa kuin muutkin Suomen maakunnat on ryhmitelty viisiportaisiin alueisiin edellä mainituilla perusteella.

Ylimpään eli eniten väestöä ja hälytyksiä sisältäviä alueita eli ns. ykkösluokkaa Pirkanmaalla on vain osa Tamperetta ja Nokian keskusta. Kakkosluokkaan kuuluu Pälkäneellä vain Onkkaala.

Itä-Suomessa tehdyn tuoreen selvityksen perusteella kesäasutuksen määrä ei vaikuta ensihoidon hälytysten määrään samassa suhteessa kuin pysyvä asutus.

Ensihoitouudistuksen ydin on siinä, että nyt on laadittu suunnitelma siitä, miten hoitoa tuodaan potilaan tykö eikä pelkästään enää mietitä miten akuutisti sairastanut potilas kuljetettaisiin mahdollisimman nopeasti hoitopaikkaan. Uusi asetus ei esimerkiksi tunne enää sellaista käsitettä kuin sairaankuljetus.

Ensihoitouudistuksen myötä Pälkänekin on nyt päässyt lääkärihelikopteripalvelun piiriin. Ainakin kolmasti helikopteri on jo saapunut kuntamme alueelle sairasta auttamaan. Tästä vain unelmoitiin takavuosina.

Ensihoitopalvelut taataan aina palvelutasopäätöksen mukaan riippumatta siitä, onko kyseisen kunnan alueella pääasiallisesti operoiva ensihoito poissa paikkakunnalta tai muusta syystä estynyt toimimasta – esimerkiksi henkilökunnan sairastumisen vuoksi. Ensihoitokeskuksen kenttäjohto on joka hetki selvillä, mistä saa nopeimmin apua, kun sellaiseen ilmenee tarvetta.

Ensihoitouudistus Pirkanmaalla maksaa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnat ovat tällä hetkellä jonkin verran erimielisiä siitä, millä perusteella kustannukset jaetaan. Pienemmät kunnat kannattavat väestömäärän mukaista laskutusta ja isommat taas enemmän tehtäviin käytetyn ajan ja resurssien perusteella tehtävää laskutusta.

Nyt käsittelyssä oleva ehdotus on kompromissi tästä ja ilmeisesti sopimuksesta tulee ensi vaiheessa kaksivuotinen. Viimeisimmän ehdotuksen mukaan Pälkäneellä kustannukset olisivat noin 30 euroa asukasta kohti vuodessa. Kyseinen summa on melko pieni, jos sitä vertaa vaikkapa yksityiseen tapaturmavakuutukseen.

Ensihoitouudistuksessa on siis kyse paljon muusta ja isommasta kuin pelkästään kuntien alueella operoivien ambulanssien sijoituspaikasta. Pelkän kuljetuksen sijasta nyt on pääpaino nopeassa hoidon aloittamisessa, minkä tiedetään parantavan kriittisesti sairaan potilaan ennustetta merkittävästi. Paikallinen turvallisuus lisääntyy meidän kunnassamme.

Rainer Zeitlin
thx-verisuonikir. erikoislääkäri
perusturvalautakunnan pj (kok)

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?