Valkeakoski ammattikoulujen tuloksellisuusvertailun kärjessä

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto on jo toisen kerran peräkkäin Pirkanmaan suurten koulutuksenjärjestäjien tuloksellisin. Valtakunnallisessa ammattikoulujen tuloksellisuusvertailussa Valkeakoski oli kuudes.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi lokakuussa 2012 ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen vuodelle 2013. Tulosrahoituksen päämittarina toimii koulutuksen järjestäjän vaikuttavuus.

Koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan muun muassa tutkinnon määräajassa suorittaneiden ja opintojen jälkeen työllistyneiden määrän perusteella. Lisäksi otetaan huomioon, kuinka paljon opiskelijat ovat jatkaneet opintoja valmistumisen jälkeen.

Muina mittareina ovat opettajien kelpoisuus ja henkilöstön kehittäminen.

Myös Pirkanmaan koulutuskonserni, johon Kangasalan ammattikoulu nykyisin kuuluu, pärjäsi tuloksellisuusvertailussa hyvin. Se oli suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien valtakunnallisessa vertailussa seitsemäs heti Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston jälkeen.

Sekä Pälkäne että Kangasala kuuluvat Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston omistajakuntiin.