Kuhmalahtelaisille jälleen kärsijän osa?

Kangasalan viheralueohjelman suunnitelma kohtelee kaltoin kuhmalahtelaisia, kuten koko palveluverkkouudistus, johon tulevaisuuden suunnitelmat perustuvat.

Tällä kertaa kovia saavat kokea Mustikan ja Haavelinnan alueen asukkaat leikkipuiston lopettamisen myötä.

Vaalien alla kaikki puolueet olivat perheiden ja lasten asialla.  Olisi nyt näytön paikka osoittaa puheet todeksi ja säilyttää sekä kunnostaa Mustikantien leikkipaikka.

Viheralueohjelman tavoitteena yksi leikkikenttä tuhatta asukasta kohti riittää todennäköisesti taajaan asutuilla alueilla.  Kuhmalahti on kahden kyläkeskuksen ja niiden reuna-alueiden muodostama asuinalue.  Täällä on tarvetta ja käyttäjiä kahdelle leikkipuistolle, joiden välimatka on yli kahdeksan kilometriä.

Perheet tarvitsevat juuri nyt irtisanomisten ja lomautusten vyöryssä kaiken mahdollisen tuen sekä jaksamista edistävän ilmapiirin luomista. Leikkipuisto voi olla juuri sitä tarjoten murheen keskellä pieniä ilon ja yhdessätekemisen hetkiä.

Suunnitelmasta poiketen kunnanhallituksen tulisi säilyttää Kuhmalahdella sekä Mustikantien että Elmantien leikkikentät.

Nikolaj Renko