Pälkäneen lukiolle pysyvä kehittämistyöryhmä

Pälkäneen lukion kehittämistyörymä jätti loppuraporttinsa kunnan edustajille syksyllä. Toimintaa pidettiin niin ansiokkaana, että yhteistyötä halutaan jatkaa.

Pälkäneen lukiolle perustetaan ensi vuonna pysyvä lukiokoulutuksen kehitystyöryhmä, jossa on sekä lukion että kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan edustajat ja lisäksi edustus Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion kilta ry:stä.

Työryhmän perustamisajatus lähti vuoden 2011 alussa perustetusta yhteistoimintaryhmästä, joka muodostettiin killan aloitteesta, ja jossa sen kanssa työskentelivät koulun ja kunnan edustajat.

Ryhmä luovutti tänä syksynä kunnan edustajille loppuraporttinsa, jossa suositettiin muun muassa kehittämisryhmän työskentelyn jatkamista jossakin muodossa.

Kunnanhallitus on pitänyt ehdotusta perusteltuna ja sivistyslautakunta yhtyy mielipiteeseen. Sivistystoimenjohtaja Mauri Nestin mukaan uusi perustettava kehittämistyöryhmän toiminta on lähinnä lukion toiminnan seurantaa ja kehittämisehdotuksia.

Työryhmän on tarkoitus jäädä pysyväksi lukiokoulutuksen tueksi, mutta se kokoontunee harvemmin kuin edellinen vuosina 2011 ja 2012 toiminut määräaikainen työryhmä.

 

Kommentointi on suljettu.