Kulttuurirahaston apurahat haettavina

Pirkanmaan Kulttuurirahasto myöntää tänä vuonna 885 000 euroa maakunnan kulttuurin edistämiseen. Rahasto tukee erityisesti tieteen ja taiteen jatko-opintoja ja tutkimustyötä sekä taiteellista työskentelyä, mutta myös erilaisia ja erikokoisia kulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavia hankkeita.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työskentelevät yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt.

Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille, yhteensä 436 000 euroa. Maakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin on varattu vähintään 30 000 euroa, visuaalisiin taiteisiin ainakin yksi 22 000 euron työskentelyapuraha ja lasten ja nuorten kulttuurille vähintään 15 000 euroa.

Nimikkorahastoista myönnetään apurahoja lahjoittajien itse määrittelemille aloille. Tänä vuonna jakovuorossa ovat erityisesti pälkäneläisille suunnattu Matti ja Helvi Heikkilän rahasto, Kaisa Ahosen rahasto II, Yrjö ja Marjatta Juharin rahasto, Aili Luukkosen rahasto, Marjatta Melkas-Rusasen ja Anneli Melkaksen rahasto, Irmeli Näsäsen rahasto, Elli ja Elvi Oksasen rahasto, Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto, Aino Sipilän rahasto, Aino Valvaalan rahasto ja Aamulehden 100-vuotisrahasto. Lisäksi haettavina ovat Matti Heikkilän nimikkoapurahat historialliseen, erityisesti Etelä-Pirkanmaan historiaa käsittelevään tutkimukseen.

Apurahahakemus täytetään verkkopalvelussa www.skr.fi/mkr/pi ja postitetaan allekirjoitettuna paperitulosteena Pirkanmaan Kulttuurirahastolle. Rahaston apurahoista päättää erillinen hoitokunta, joka edustaa rahaston toiminta-alueen asiantuntemusta. Apurahat jaetaan Pirkanmaan rahaston vuosijuhlassa toukokuussa.

Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston apurahojen hakuaika päättyy 8. helmikuuta.