Ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkojen riittävyys tulee taata

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys vaativat maan hallitusta luopumaan ammatillisen toisen asteen opiskelijapaikkojen leikkauksista. Suunnitelma koulutuspaikkojen karsimiseksi yli 7 000:lla on OAJ:n mielestä perusteeton, koska ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneiden joukko ylittää kaikissa maakunnissa selvästi aloituspaikkojen määrän. Pirkanmaalla tulisi päinvastoin lisätä aloituspaikkoja tuntuvasti, jotta nuorten syrjäytyminen saataisiin vähentymään ja nuorisotakuu kyettäisiin hoitamaan aiotulla tavalla.

Kaikista alle 30-vuotiaista suomalaisista jo lähes 120 000 on pelkän perusasteen koulutuksen varassa. Heistä peräti 40 000 on työn ja koulutuksen ulkopuolella.

Pirkanmaalla perusasteen koulutuksen varassa on tällä hetkellä yli 10 000 nuorta, joista kolmasosa on ilmeisessä syrjäytymisvaarassa. Pirkanmaalla on tapahtunut merkittäviä yhdistymisiä ammatillisen koulutuksen puolella mm. TREDU:n ja SASKY:n toimesta, joten nyt näiden yhdistymisten tuomat hyödyt tulee kanavoida koulutustarjonnan lisäämiseen lähiopetustuntien leikkaamisen ja määrärahojen vähentämisen sijaan.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

OAJ Pirkanmaan alueasiamies Liisa Kurikka

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Kaj Raiskio