Aitoon ja Luopioisten väliltä etsitään grafiittia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt Arctex Oy:n varausilmoituksen malminetsintäluvan laatimista varten Vuolijoelta Rautajärvelle ulottuvalle alueelle. Alue on kooltaan noin 188 neliökilometriä. Yhtiö arvioi aiempien tutkimusten perusteella Luopioisten suunnalta voivan löytyä grafiittia.

Varaus on kaivosalalla käytännössä vain varmistus sille, ettei mikään muu yhtiö pääse operoimaan alueelle, jonka tutkimiseen toinen firma käyttää aikaa ja rahaa. Jo esiintymän löytäminen voi vaatia yritykseltä sijoitettavaksi suuria summia.

Maanomistajan oikeuksiin tai muihin maankäytön suunnitelmiin varauksella ei ole minkäänlaista vaikutusta. Varaus ei myöskään anna yritykselle jokamiehenoikeuksia suurempia valtuuksia tutkimusten suorittamiseen; niin sanottuna kansannäytteenä voi toisenkin maalta vasaran ja repun kanssa kerätä kivi- ja soranäytteitä esimerkiksi Geologian tutkimuskeskukseen lähetettäväksi.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kaivosyli-insinööri Terho Liikamaan mukaan varausaikana tehtävä kartoitus ei välttämättä ole tätä kiviharrastajille tuttua puuhaa kummempaa. Kenttätutkimuksessa paljaasta kalliosta voidaan tehdä silmämääräisiä arvioita, analyysiä voidaan tehdä kasvillisuuden pohjalta, alueella voidaan tehdä maanpintaa vaurioittamattomia magneettisuuden tai sähkönjohtavuuden mittauksia. Aluetta voidaan kartoittaa myös pienlentokoneella.

Kallis ja pitkä selvittäminen

Varsinaiseen kaivostoimintaan on varauksesta kuitenkin vielä melkoisesti matkaa. Malminetsintätutkimukset voivat lupineen kaikkineen kestää jopa viitisentoista vuotta, ja prosessi malmiviitteiden löytämisestä kaivokseen voi viedä 50 vuotta.

– Ennen kaivoksen käynnistymistä yritykset tarvitsevat nipun lupia usealta viranomaiselta, eikä kaivoksen käynnistyminen ole varmaa, vaikka firmalla olisi olemassa malmiokin. Lisäksi niin sanotun taloudellisesti kannattavan malmion löytäminen on todella harvinaista, Tukesin kaivosyli-insinööri Liikamaa toppuuttelee.

Liikamaan mukaan varausilmoituksia tulee Tukesiin vuosittain noin 150–200. Askelta pidemmälle meneviä malminetsintälupia haetaan vuosittain suunnilleen saman verran.

– Malminetsintälupa antaa oikeuden tutkia aluetta luvassa määritellyin ehdoin ja tehdä esimerkiksi kairauksia. Lupa on määräaikainen, ja ennen sen myöntämistä kuullaan esimerkiksi kuntaa, maanomistajia ja Ely-keskusta. Palautteen perusteella lupaa katsotaan tapauskohtaisesti, Liikamaa kertoo.

Tukesin kaivosyli-insinöörin Terho Liikamaan mukaan sadankin neliökilometrin varausalueelta malminetsinnän kannalta kiinnostavin osa voi olla alle yhden neliökilometrin alueella. Grafiittia hyödynnetään muun muassa sähkömoottorien hiiliharjoissa, elektrodimateriaalina, voiteluaineena ja lisäaineena polymeerissä.