Tulevaisuus: Osayleiskaavaa luonnostellaan määriteltyjen tavoitteiden pohjalta

Kaavoitus katsoo Suoraman suuntaan

Tulevaa asemakaavoitusta ohjaavan Suoraman osayleiskaavan tavoitteet on määritelty ja saatettu kunnanhallituksen hyväksyttäviksi. Tavoitteiden perusteella aiotaan laatia erilaisia rakennemallivaihtoehtoja yleiskaavaluonnosten pohjaksi. Tavoitelaadinnan yhteydessä Suoraman alueelle luonnosteltiin jo neljä erilaista kehityskuvaa.

Yleiskaavatasolla tavoitteita asetellaan asumiselle, palveluille, työpaikoille ja liikkumiselle. Suoramalla pyritään tuomaan talotyypeiltään ja omistusmuodoltaan monipuolista asuntotuotantoa – myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja erityisesti vanhuksille soveltuvia asuntoja.

Merkittäviä suunnittelukohteita ovat erityisesti Pikonkankaan alue ja Kyötikkälä. Pikonkankaalle nykyisen soramontun alueelle kaavaillaan suurta uutta asuinaluetta, ja Kyötikkälässä uuden yhtenäiskoulun naapuriksi ollaan sijoittamassa myös asutusta. Kaupallisille palveluille ollaan kaavailtu tilaa Kangasalantien ja Isolukontien risteykseen, johon on suunnitteilla paikka päivittäistavarakaupalle. Vastaavasti nykyisen liikerakennuksen – jossa toimii esimerkiksi postipalveluita pyörittävä R-kioski – paikalle mietitään kerrostaloja.

Kangasalantien kupeeseen mietitään paikkaa päivittäistavarakaupalle.

5500 asukkaan Suorama on asukasmäärältään yksi suurimpia kunnan osia ja asukasmäärän on tulevaisuudessa laskettu kasvavan noin 1600 ihmisellä. Yhdyskuntarakennetta halutaan tiivistää kunnan ja kaupunkiseudun linjausten mukaisesti. Pyrkimyksenä on joukkoliikenteen ja hyvien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien äärelle rakentamalla muun muassa hillitä ilmastonmuutosta. Kunnan talouden kannalta jo olemassa olevan kunnallistekniikan alueelle ja sen välittömään läheisyyteen rakentaminen on edullista.

Suoraman kaava-aluetta koskettavat myös toistaiseksi hitaasti edenneet suunnitelmat Lahdentien leventämisestä nelikaistaiseksi Huutijärvelle asti. Kaupunkiseudulle on kaavailtu kehätien tapaista liikenneyhteyttä yhdistämään Kangasalan, Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Nokian keskukset ja matkan varrella sijaitsevat tärkeät työpaikka-alueet. Kangasalla tämä yhteys olisi nelikaistaisen Lahdentien kautta. Tien leventämisen mahdollisesta toteutusajankohdasta ei kuitenkaan ole tietoa.

Suunnittelussa kunta toivoo pääsevänsä aitoon vuorovaikutukseen alueen asukkaiden kanssa. Kaavoituksen käynnistäneessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui parikymmentä ihmistä ja kirjallisen mielipiteensä jätti kaksi asukasta. Huolenaiheet kohdistuivat tuolloin kirjaston ja terveysaseman kohtaloon sekä Kyötikkäläntien liikenteeseen. Asukkailta on tullut myös toive suunnittelijoiden jalkautumisesta Suoramalle kuulemaan asukkaita.

Järjestetyissä viranomaisneuvotteluissa nähtiin keskeisenä Kirkkoharjun ja lännessä sen jatkona olevan rakentamattoman metsäalueen virkistysarvojen turvaaminen ja taajamaympäristön viihtyisyyden säilyttäminen lisärakentamisesta huolimatta. Erikoiskuljetuksia pohditaan siirrettäväksi Kangasalantieltä Lahdentielle, mutta se edellyttäisi Lahdentien eritasoliittymien entrausta.

 

 

Suoraman osayleiskaavan alue

- Pikonkankaalta Kyötikkälään, Aseman teollisuusalueelle, Lentolan teollisuusalueelle ja Lahdentielle ulottuva alue

- nyt noin 5500 asukasta, arvioitu kasvu vuoteen 2030 mennessä noin 1600 asukasta

- suurin yksittäinen kehittämiskohde Pikonkankaan soramontun alueella

- satoja työpaikkoja: eniten teollisuuteen, moottoriajoneuvojen huoltoon tai rakentamiseen erikoistuneita yrityksiä

- Pähkinäkallion luonnonsuojelualue ja Kyötikkälän liito-oravalehdot arvioitu kansallisesti merkittäviksi luontoarvoiksi

- Kyötikkälän urheilukeskukseen on kunnan liikuntapoliittisessa ohjelmassa väläytelty muun muassa lisää pysäköintitilaa, osittain katettua katsomoa ja latuvalaistuksen lisäämistä

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?