Palvelukylät: Kuhmalahden kirkonkylä näyttää vilkkaimmalta

Toimikunnan kaavoituskeskustelulle hyvät lähtökohdat

Kunnan määrittelemistä kehitettävistä Kangasalan palvelukylistä on viime vuosina rakennettu eniten Kuhmalahden kirkonkylälle. Alueelle on tuoreen selvityksen mukaan myönnetty kymmenen viime vuoden aikana 31 rakentamiseen oikeuttavaa lupaa, kun toiseksi vilkkaimpaan palvelukylään Lahdenkulmalle on myönnetty lupa 21 asunnolle. Muut kunnan palvelukylät – joiden läheisyyteen rakentamalla halutaan pitää aluetta palveluineen elinvoimaisena – ovat Kautiala, Pakkala, Pohja ja Raikku, jonne on palvelukylistä rakennettu viime vuosina vähiten.

Vain alle viidennes asemakaavojen ulkopuolisesta rakentamisesta vuosina 2002–12 on saatu ohjattua palvelukyliin, ja myönnetyistä luvista yli puolet on sijoittunut kunnan karsastamille asemakaava-alueiden lähialueille.

Pakkalassa ollaan laatimassa asutuksen lisäämisen tueksi kyläkaavaa tänä vuonna. Kyläyleiskaavoja, joita voidaan käyttää rakennusluvan perusteena, suunnitellaan laadittavaksi myös muihin koulullisiin kyliin.

Kuhmalahdella palvelujen säilymistä haetaan Pohjassa ja kirkonkylällä monipuolisen asemakaavoituksen kautta. Kaavatilannetta on määrä pohtia myös Kuhmalahti-toimikunnan seuraavassa kokouksessa kesäkuussa. Viime viikolla toimikunta, joka piti ensimmäisen kokouksensa tänä vuonna, keskusteli kansalaisopistoasioista yhdessä kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien kanssa. Toimikunnan kokoonpanoon kirjattiin myös vaalien myötä tullut muutos, kun kunnanhallituksen edustajaksi tuli Kari Koljonen.

 

Viime vuonna 84 rakennuslupaa

Kuhmalahti-toimikunta pui seuraavassa kokouksessaan kaavoitusasioita.

Kangasalan kunnanhallituksen saaman selvityksen mukaan viime vuonna kunnassa myönnettiin pientaloasunnoille 18 suunnittelutarveratkaisua ja vastaavasti hylättiin neljä. Käsiteltyjen hakemusten määrä ja rakennuslupahakemusten määrä ovat hieman vähentyneet edellisvuotisesta. Myös hylättyjen hakemusten osuus on edellisvuotta pienempi.

Kunnan kaavoituksen mukaan valtaosa hakemuksista on sijoittunut niin sanotuille taajaman lievealueille, erityisesti Ruutanan ja Suinulan suunnalla. Osa myönteisistä päätöksistä on vanhan asunnon korvaavia rakennuksia. Palvelukyliin myönnettiin yhteensä kolme lupaa Raikkuun, Kautialaan ja Pakkalaan.

Myönteisiin päätöksiin on voitu päätyä, jos hakemusta on perusteltu oikeusvaikutteisilla tai vireillä olevilla osayleiskaavoilla ja jos maanomistajia on voitu kohdella tasavertaisesti.

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuslautakunta on hyväksynyt neljä poikkeamisratkaisua omakotitalon rakentamiseksi ja rakennustarkastaja on myöntänyt suoraan rakennusluvan kahden omakotitalon rakentamiseen.

Rakennuslupia myönnettiin vuoden aikana kaikkiaan 84 omakotiasunnon rakentamiseen. Rakennuslupaa edeltävien suunnittelutarveratkaisujen osuus vuoden omakotiluvista oli 21 prosenttia.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?