Keskustelutilaisuus: Nuoret ja kunnan päättäjät sekä virkamiehet kohtasivat Kangasalan valtuustosalissa

Toiveissa uusi nuorisotila keskustaan

Vasemmalla nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tiina Palovuori. Oikealla kunnanvaltuutettu Alireza Abdali (kok.).

Kangasalalaisilla nuorilla on yksi suuri toive: uusi nuorisotila keskustaan. Linja-autoasemalla sijaitseva Linttis suljetaan toukokuun lopussa, ja korvaavaa tilaa etsiskellään kuumeisesti. Nuorisotila joudutaan sulkemaan homeongelman vuoksi. Terveystarkastajan tänä keväänä tekemässä tarkastuksessa selvisi, että Linttiksen tiloissa on hometta, ja pitkäaikainen oleskelu nuorisotiloissa voi johtaa terveysongelmiin.

Viime keskiviikon yhteisessä keskustelutilaisuudessa nuoret saivat huojentavaa tietoa kunnan päättäjiltä: korvaava tila saattaa löytyä jo syksyksi. Uutta nuorisotilaa on ehdotettu niin ikään linja-autoasemalla sijaitseviin entisiin ateria- ja pitopalveluita tarjoavan Tilisanssin tiloihin.

­– Parhaillaan kartoitetaan, voidaanko entiset Tilisanssin tilat muuntaa nuorisotiloiksi, ja käyttötarkoituksen muutoslupa on käsittelyssä, Kangasalan Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tiina Palovuori tietää.

Lopullisiksi nuorisotiloiksi päättäjät ovat kaavailleet esimerkiksi nykyistä valtuustosalia. Palovuori huomauttaa, että valtuustosali olisikin sijaintinsa ihanteellinen vaihtoehto, vaikka nuorten mielipiteet kellarikerroksessa sijaitsevista tiloista vaihtelevatkin suuresti.

– Valtuustosalin käyttö olisi kuitenkin mahdollista vasta vuodesta 2015 eteenpäin, joten evakkotiloille on todella tarvetta, Palovuori toteaa.

 

Kulttuuria ja liikennettä

Nuorisotilan lisäksi nuoria ja päättäjiä puhutti Kangasalan valtuustosalissa pidetyssä tilaisuudessa keskustarakentaminen ylipäätään.

Keskustaan rakennettavan kulttuuritalon sisältöön nuorilla oli paljon sanottavaa. Valtuutettu Anja Aarnio (sd.) vakuutti, että kulttuuritalon tarkoituksena on palvella aidosti kunnan kaikkia ikäryhmiä, myös nuoria. Perusteilla onkin työryhmä kulttuuritalon sisällön suunnitteluun. Työryhmään on pyydetty myös nuorisovaltuuston edustajaa, joksi on nimetty Sanna Kallio. Kangasalan valtuuston puheenjohtaja Raimo Kouhia (sd.) täsmentää, että nimitetyn työryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää kulttuurisisältöjen lisäksi myös sitä, mitä nykyiselle Säästökeskuksen alakerralle ja nykyiselle valtuustosalille tehdään.

–  Tämä siis työryhmälle mietittäväksi myös uusista nuorisotiloista puhuttaessa, Kouhia sanoo.

Liikenneasioissa keskusteltiin joukkoliikenneyhteyksistä sekä pyöräteiden kunnossapidosta. Keskustelussa puitiin erityisesti Paunun järjestämää linja-autoliikennettä, aikatauluja ja reittejä sekä niiden mahdollisia muutoksia. Nykyiset liikennesopimukset ovat päättymässä vuonna 2014, jolloin ne kilpailutetaan uudestaan Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan toimesta. Kilpailutuksessa ovat mukana ainakin linjat 45, 70 ja 90. Nuorten mielestä olisi tärkeää, että bussilla pääsisi viikonloppuisinkin kunnan kaikille alueille.

– Kaiken kaikkiaan bussiliikenne taitaa olla kuntamme ikuisuuskysymys, johon ei ainakaan toistaiseksi tunnu löytyvän resursseja vaikuttaa. Kilpailutuksessakin otetaan huomioon kokonaistaloudellinen edullisuus eli kyse on pitkälti rahasta, Palovuori summaa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja kuitenkin kiittelee sitä, että liikennekeskustelu antoi paljon tietoa siitä, ketkä liikennettä koskevia päätöksiä tekevät, missä päätökset tehdään ja kehen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Päättäjät kertoivat nuorille, että pyöräteiden kunnossapitoon käytetään jo nyt paljon resursseja, eikä enempään ole tässä taloustilanteessa mahdollisuuksia. Nuoret saivat kuulla, että kunnassa huolletaan ensimmäiseksi suurempien teiden varret ja vasta näiden jälkeen pikkutiet. Valtion vastuulle jäävät kaikkein suurimmat tiet.

 

Keskustelutilaisuuteen oli kutsuttu valtuutettujen lisäksi kunnan virkamiehiä. Oikealla Kangasalan kehitysjohtaja Jarmo Kivineva.

Skeittiparkki tuloillaan

Keskustelutilaisuudessa käytiin lyhyesti läpi myös skeittiparkin saamista kuntaan. Vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen kertoi nuorille, että parkkia on suunniteltu esimerkiksi Pikkolan liikuntapuistoon, jonka rakentaminen alkaa näillä näkymin vuonna 2015. Sitä on kaavailtu myös Pitkäjärven montun tonteille tai Kyötikkälään. Keskustelussa kävi selvästi ilmi, että suunnitelmat ovat vielä esiasteella, ja kaikkiin suunnitelmiin toivotaan saatavaksi ulkopuolista rahoitusta.

– Skeittiparkille on tarkoitus hakea rahoitusta nyt heti Kantri ry:ltä. Parkki rakennetaan sitten kun sen paikka ja muut käytännön asiat selviävät, Kangasalan kehitysjohtaja Jarmo Kivineva kertoo.

Jonkin verran keskustelua herätti myös kouluissa tarjoiltava ruoka. Kouluruoan nuoret toivoivat olevan kotimaista. Moni piti tärkeänä myös sitä, että ruoan raaka-aineet tulisivat mahdollisuuksien mukaan läheltä.

– Ruoan terveellisyys ja riittävä energiapitoisuus herättivät myös kysymyksiä. Keskustelussa nousivat esiin myös joillakin kouluilla käytetyt ruokarajoitukset, joiden mukaan oppilaat eivät saa syödä tiettyä määrää enempää ruokaa. Nuorisovaltuusto esittikin toiveen tällaisten käytäntöjen lopettamisesta, Palovuori kertoo.

 

Hedelmällistä vuorovaikutusta

Valtuustosalissa nuorten asioista oli keskustelemassa kaikkiaan 35 henkilöä, noin 20 aikuista ja 15 nuorta. Kaiken kaikkiaan molemmat osapuolet pitivät keskustelutilaisuutta varsin onnistuneena. Päättäjät esittivätkin toiveen vastaavanlaisten tilaisuuksien järjestämisestä myös jatkossa. Nuoret vakuuttivat, että jatkoa lähdetään oitis suunnittelemaan.

– Tällaisia yhteisiä keskusteluja voisi järjestää laajemminkin eri ryhmille, esimerkiksi vanhuksille ja maahanmuuttajille. On tärkeää, että tämänkaltaisissa tilaisuuksissa on koolla sekä kuntalaisia, valtuutettuja että kunnan virkamiehiä, Kangasalan valtuustoon kuluvalle kaudelle noussut Alireza Abdali (kok.) miettii.

Nuorisovaltuustossa päästiin myös äänestämisen makuun.

Nuoret ja päättäjät -keskustelutilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kangasalan Nuorisovaltuusto ja Kangasalan vapaa-aikalautakunta. Raimo Kouhia kehuu, kuinka hienosti tilaisuus oli järjestetty.

– Ilmapiiri oli avoin, keskusteleva ja rento. Nuoret olivat nähneet kovasti vaivaa valmistelutyössä. Toteuttamistapa oli viehättävä, sillä päättäjät ja nuoret pohtivat ensin käsiteltäviä aihepiirejä omissa ryhmissään ja ryhmien pohdintojen pohjalta käytiin sitten keskustelu. Toimintatapa osoittautui onnistuneeksi ja mahdollisti hyvän ja aidon vuorovaikutuksen, Kouhia näkee.

Tiina Palovuori pitää tärkeänä sitä, että nyt Kangasalan päättäjät tietävät enemmän nuorisovaltuustosta ja siitä, mitä se tekee ja keitä sen jäsenet ovat. Hän uskoo, että tämä helpottaa jatkossa tiedon kulkua puolin ja toisin.

– Keskustelu osoitti, että kuntamme päättäjät ovat kyllä kiinnostuneita nuorten asioista. Tilaisuus täytti kaikin puolin tehtävänsä: saimme informaatiota, lupauksia uudistuksista ja ideoita vireille päättäjien keskuuteen. Nuorille tilaisuus puolestaan opetti vaikuttamisen keinoja ja paransi luottamusta poliittiseen päätöksentekoon, Palovuori sanoo.

 

 

 

Suomen ensimmäinen nuorisovaltuusto

Kangasalan nuorisovaltuusto on toiminut vuodesta 1995 lähtien. Se on ensimmäinen Suomeen perustettu nuorisovaltuusto. Nykyisellään jäseninä on 11 nuorta. Puheenjohtajana toimii Tiina Palovuori.

Nuorisovaltuusto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka tärkein tehtävä on saada nuorten ääni kuuluviin kunnassa. Kangasalan nuorisovaltuuston toimintakausi on yksivuotinen kesäkuusta kesäkuuhun. Jäsen voi olla iältään 13–18-vuotias.

Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa kokousten merkeissä, tarvittaessa useamminkin. Jäsenet jakautuvat valintansa mukaan pienempiin työryhmiin, joita ovat tapahtumanjärjestäjä-, tiedotustyö- sekä kuntatyöryhmä.

Nuorisovaltuustolla on edustus vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnassa sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Nuorisovaltuuston jäsenet käyvät myös kunnanvaltuuston kokouksissa kuuntelemassa kokousta. Pyydettäessä edustajalla on myös puheoikeus nuoria koskevissa asioissa.

Kangasalan kunnan vapaa-aikapalvelut, kunnan ja seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä Jorma Jussila sekä Kangasalan seudun 4H-yhdistys toimivat nuorisovaltuuston taustatukena. Yhteistyötä tehdään myös yläkoulujen oppilaskuntien kanssa. Yhteistyötahojen kanssa järjestetään erilaisia tapahtumia.

Pälkäneellä ei tällä hetkellä ole toimivaa nuorisovaltuustoa.

– Kunnassa toimi muistaakseni vuonna 2007 nuorisovaltuusto yhden vuoden ajan, Pälkäneen kunnan nuorisotyöntekijä Marika Kasanko mainitsee.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?