Historian totuudesta teologian totuuteen

Muodonmuutoksia ry:n uusi tapahtumakokonaisuus Totuuden kaleidoskooppi jatkaa toiseen luentoonsa ensi lauantaina kello 14. Viimeksi keskityttiin historian totuuteen, nyt kuulijat haastetaan pohtimaan teologian totuutta. Luennoitsijana Mikkolan Navetalla tulevana lauantaina on teologian tohtori Outi Lehtipuu Helsingin yliopistosta.

Luentosarjassa pohditaan tieteen ja taiteen keinoin totuuden olemusta. Tarkoituksena on herättää vuoropuhelua totuuden käsitteestä, tarjota oivalluksia ja uusia eväitä todellisuuden hahmottamiseen. Totuus on häilyvä käsite, sillä siihen vaikuttavat muun muassa kulttuuri, kieli, politiikka, uskonto, mielipiteet, kokemukset ja muisti. Eilisen totuus voi olla tänään epätosi ja päinvastoin.

Kevään luennot päättää 18. toukokuuta lääketieteen lisensiaatti, psykoterapeutti Suvi Laukkanen aiheenaan Tunteiden totuus.

Luentosarja jatkuu syksyllä uusin aihein. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ja ne toteutetaan yhteistyössä Valkeakoski-opiston kanssa. Totuuden kaleidoskooppi -tapahtumissa yhdistyksen yhteistyökumppaneina ovat Pirkanmaan Elokuvakeskus, Valkeakoski-opisto, Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry, Pälkäneen kunta ja Pitskun kulttuurikirkko.