Faktoja pöytään Raevaara

Aarne Raevaara  jatkaa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän puolustamista (Sydän Hämeen Lehti 8.5.2013). Raevaara tukeutuu näkemyksissään kuntien antamiin lausuntoihin.

Lausuntoja laatiessaan valtaosalla kunnista ei ollut käytössään päätöksenteon tueksi tehtyjä tutkimuksia. Näin ollen faktapohja on ollut kunnissa heikolla tasolla. Yksikään kunta ei ollut lausuntoaan varten ottanut selvää esimerkiksi kuljetusyritysten hinnoittelusta. Yhteenkään lausuntoon ei oltu selvitetty, ovatko kaikki kiinteistöt kuljetusten piirissä, ja onko palvelua todella saatavilla kattavasti kaikkialla ja kaikille kuntalaisille. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu on yksi jätehuoltolain keskeisimpiä lähtökohtia. Raevaaran kirjoituksesta saa sen käsityksen, että tällä seikalla ei ole merkitystä.

Kuntien lausunnoissa oli myös merkille pantavaa, että alkuperäinen viranhaltijoiden laatima päätösehdotus (siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen) kumottiin 4 kunnassa: Nokialla, Parkanossa, Sastamalassa ja Ylöjärvellä. Poliitikot tiesivät siis viranhaltijoita paremmin asiat ja muuttivat kuntien lausuntoja.

Raevaara väittää, että kunnan järjestämä keskitetty kuljetusjärjestelmä vähentää kilpailua ja nostaa hintoja. Mikään selvitys tai tutkimus ei tue tällaista väitettä. Mutu sikseen, vaadin Raevaaralta faktoja pöytään!

Jätteenkuljetus on tulevaisuudessakin tarkoitus järjestää asiakaslähtöisesti paikallisiin kuljetusyrittäjiin tukeutuen. Raevaaran maalailemaa tyhjien kaivojen tyhjennysrumbaa ei tule tapahtumaan, vaan kaivoja tyhjennetään jatkossakin tarpeen mukaan.

Raevaaran ajama kuljetusmalli lisää viranomaisten työmäärää, kasvattaa kuluja ja nostaa kuntalaisten jätemaksuja. Mikäli edes osa kunnista haluaa säilyttää kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän, joutuu jätehuoltoviranomainen hankkimaan kuljetusrekisterin ylläpidon vaatiman atk-järjestelmän ja palkkaaman lisää työvoimaa. Kasvaneet kulut peritään kuntalaisilta kasvattamalla jätetaksoja arviolta 5-6 %. Kunnan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä voidaan tukeutua Pirkanmaan jätehuollon jo valmiina olevaan atk-järjestelmään ja henkilökuntaan. Yleensä perussuomalaiset ovat taistelleet byrokratian kasvattamista vastaan. Raevaara soutaa näköjään eri suuntaan.

 

Pekka Salmi (sd)

Apulaispormestari

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston puheenjohtaja