Pälkäneen reikiä täynnä olevat tiet vaativat hätäpaikkauksen

Seppo Tikka kirjoitta Sydän-Hämeen lehdessä 24.7. ”Etenkin kylää halkova Onkkaalantie ja siihen 12-tieltä tuleva Keskustie on jo pitkään ollut uutta päällystettä vailla”. Uutta päällystettä vailla ovat myös monet muut alemman tason tiet, varsinkin entiselle Hämeen koeasemalle vievä Myttääläntie ja Vehoniemeen vievä Vanha Pälkäneentie. Moitteeton päällyste on ainoastaan Tampere–Lahti valtatiellä, jossa on tehty urapaikkauksia.

Valtion budjetti on kireä ja alemman tason teiden uudelleen päällystäminen voi hyvin odottaa muutamia vuosia. Ainoastaan sellaiset reiät joihin ajaminen rikkoo auton, tarvitsee korjata pikaisesti. Reikien hätäpaikkaus kuluttaa asfalttia minimaalisen vähän verrattuna koko tien uudelleen päällystämiseen.

Reikiä täynnä ole tie pakottaa autoilijan ajamaan huomattavasti alle nopeusrajoituksen. Tällainen tie on myös riski liikenneturvallisuudelle. Autoilijan olisi kohdistettava katseen päähuomio mahdollisimman kauas edessä näkyvälle tieosuudelle, jotta autoilija havaitsee edessä olevat liikennetilanteet riittävän ajoissa. Reikiä täynnä oleva tie kuitenkin pakottaa autoilijan kohdistamaan katseen päähuomion lähellä autoa olevaan tieosuuteen, jotta ei tulisi auton rikkovaa tärskyä. Tällöin autoilija ei ehkä havaitsekaan edessä olevia liikennetilanteita riittävän ajoissa.

Eräs mahdollisuus reikien hätäpaikkaukseen olisi se, että kunta hankkii sellaisen asfalttimyllyn, jossa asfalttiseoksen voi valmistaa ja kuumentaa. Jos tällaista asfalttimyllyä ei ole ostettavissa tai vuokrattavissa, pälkäneläinen Ideapaja voi sellaisen kehittää. Valmis asfaltti voidaan kaataa vaikka kottikärryyn, josta talkooporukkaa levittää asfaltin reikiin. Talkoolaisia Pälkäneen kunnasta kyllä löytyy, sillä Pälkäneellä on vahva talkoohenki. Tästä esimerkkinä ovat Kostia tapahtuman ja Oksalan perinnepäivän talkooporukat.

Jukka Ollikkala