Tekniikan kehitys tuo uusia palveluita apteekkimaailmaan

Lääkemuistuttaja hälyttää äänellä ja valolla

Paljon on elämä apteekeissa muuttunut vuodesta 1991, jolloin Kuhmalahden sivuapteekin hoitaja Liisa Alanko valmistui farmaseutiksi.

– Ensimmäiset tietokoneet ilmestyivät opiskeluaikoinani, ja töissä kaikki tarvittavat laskutoimitukset tehtiin käsin. Tekniikka on niistä ajoista kehittynyt niin hurjasti, ettei sitä oikein tajua, Alanko toteaa.

Viime vuosina muutoksia maaseudun apteekkitoimintaan ovat tuoneet myös karjatilojen lakkaamiset. Tuotantoeläinlääkkeitä Kuhmalahden sivuapteekin valikoimissa ei tästä syystä juuri enää löydy.

– Yksi suuri muutos on, että lääkkeiden käyttäjäkunta on paljon terveempää kuin ennen. Esimerkiksi vaikeita sydänvaivoja on vähemmän, Alanko kertoo.

 

Lääkkeenoton muistutuspalvelu on käytössä myös Sahalahdella.

Apteekkari neuvoo

Apteekki on lisännyt vuosien varrella myös palvelutarjontaansa. Näistä esimerkkeinä lääkkeiden verkkokauppa, tupakanvieroituspalvelu, terveyskontrollipalvelu, koneellinen annosjakelu sekä sähköinen resepti.

Uusin keksintö on Apteekkariliiton kehittämä lääkkeenoton muistutuspalvelu, joka auttaa lääkkeen käyttäjää ottamaan lääkkeen ajallaan. Lisäksi se kertoo, mitä lääkettä ottaessa on huomioitava.

Alanko esittelee muistuttajaa, joka näyttää kokonsa ja ulkonäkönsä puolesta muistitikkua. Tiedot lääkkeenottoajankohdasta kirjataan siihen apteekin tietokoneelle ladatun ohjelman kautta.

– Kun on aika ottaa lääkkeet, lääkemuistuttaja hälyttää äänimerkillä ja valolla, minkä jälkeen käyttäjä kuittaa muistutuksen yksinkertaisesti painamalla laitetta.

Käyttäjä voi asentaa itsekin laitteeseen lääkkeenottoajankohdat, mutta tällöin farmaseutin neuvot jäävät saamatta.

– Mielestäni palvelun hyöty on juuri siinä, että sen kautta tulee keskusteltua asiakkaan kanssa hänen lääkityksensä ylipäänsä.

 

Apteekki terveyskioskina

Pienessä sivuapteekissa asiakkaat tulevat tutuiksi. Kun eräs rouva hakee apteekista voidetta, mutta voiteen nimi ei muistu heti mieleen, kantaa Alanko jo seuraavassa hetkessä tiskille oikeaa rasvapurkkia.

Alanko kertoo miettineensä viime aikoina paljon kotikylänsä palveluita, ja niiden olemassaolon vaikutuksia paikkakuntalaisten elämään.

– On pakko ottaa sekin vaihtoehto huomioon, että terveyspalvelut saattavat supistua oleellisesti. Sen vuoksi opiskelenkin paraikaa työn ohella lähihoitajaksi. Haluaisin kyetä palvelemaan asiakkaita mahdollisimman monipuolisesti.

Alanko pohtii, voisivatko pienet apteekit tulevaisuudessa toimia jonkinlaisina terveyskioskeina, jossa hoidettaisiin pienimuotoiset testaukset, kontrollit, haavanhoidot ja tikinpoistot.

– Kyllä nuoret pärjäävät ja pystyvät liikkumaan, mutta vanhemmilla se on aivan toinen juttu. Ja vanhempia näillä pienillä paikkakunnilla riittää.

 

Johanna Salimäki.

 

 

 

”Lääkkeitä jää paljon ottamatta joko tahallisesti tai tahattomasti”

 

Suomen Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki, mikä on roolisi lääkkeenoton muistutuspalvelun kehittämisessä?

Vastaan täällä Apteekkariliitossa lääkkeenoton muistutuspalvelun kehittämisestä, jota olemme tehneet yhdessä kollegojeni kanssa viime syksystä lähtien. Kehitystyössä on ollut vahvasti mukana myös Ciegus Digital Health, joka valmistaa lääkemuistuttajia ja tuottaa niiden ajastamisessa käytettävää tietokoneohjelmaa.

 

Miksi kyseinen palvelu tehtiin?

On tunnettu tosiasia, että pitkäaikaisiin lääkehoitoihin sitoutuminen ei ole kovinkaan hyvällä tasolla, vaan lääkkeitä jää ottamatta tahallisesti tai tahattomasti. Jos lääkkeiden ottokertoja on yli kolme päivässä, jää osa lääkkeistä ottamatta selvästi useammin kuin jos ottokertoja on vain yksi tai kaksi. Yhtenä syynä voi olla yksinkertaisesti unohtaminen, jota tällä palvelulla pyritään estämään ja vähentämään.

 

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Lääkkeenoton muistutuspalvelusta hyötyvät erityisesti sellaiset lääkkeitä käyttävät henkilöt, joilla lääkkeiden otto ajoittuu useammalle ottokerralle vuorokaudessa, ja jotka eivät aina muista ottaa lääkkeitään ajallaan. Eli iäkkäät, monisairaat ja muistisairaat henkilöt ovat luonnollisesti palvelun kohderyhmää.

Palvelu sopii hyvin myös lisäpalveluksi koneellisen annosjakelun piirissä oleville potilaille. Lääkemuistuttaja auttaa muistamaan myös lääkkeet, jotka otetaan harvemmin kuin kerran päivässä, esimerkiksi joka toinen tai kolmas päivä. Omaishoitajat ja muut iäkkäistä omaisistaan huolehtivat ovat myös kokeneet palvelun tarpeelliseksi.

 

Miten palvelu toimii?

Lääkemuistuttaja ajastetaan hälyttämään äänellä ja valomerkillä silloin, kun on aika ottaa lääke. Ennen lääkemuistuttajan ajastusta farmaseutti tarkistaa että lääkkeiden ottoajankohdat ovat tarkoituksenmukaiset, ja ettei yhtä aikaa oteta sellaisia lääkkeitä, jotka estävät toistensa vaikutuksen. Samalla katsotaan mitkä lääkkeet on syytä ottaa ruoan kanssa ja mitkä tyhjään mahaan. Nämä tiedot myös tulostetaan asiakkaalle annettavalle lääkekortille.

 

Tulisiko apteekkien palveluita mielestäsi kehittää?

Apteekkitoiminnan ydin on edelleen ja tulevaisuudessa turvallinen lääkkeiden jakelu ja lääkkeisiin liittyvän neuvonnan antaminen. Apteekkien palveluita on viimeisten vuosien saatossa kehitetty runsaasti lääkehoidon onnistumisen ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi. Yksi arvostetuimmista apteekkipalveluista on yhteisvaikutusten tarkistaminen reseptilääkkeiden toimittamisen yhteydessä.

Apteekkien palveluita tulisi mielestäni kehittää herkällä korvalla niin asiakkaiden ja potilaiden kuin myös muun terveydenhuollon ja yhteiskunnan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Näin on myös pyritty tekemään.

 

Mikä on apteekkien osuus terveyspalveluissa, kun kuntien säästöt vienevät yhteiskunnan tarjoamia palveluita etäämmälle maaseudulta?

Apteekkien rooli tulee kasvamaan terveyspalveluiden tarjoamisessa kansalaisille. Jo nyt monilla paikkakunnilla apteekki on ainoa terveydenhuollon toimipiste ja näiden paikkakuntien määrä näyttäisi tulevaisuudessa vain lisääntyvän.

Yhteistyössä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kanssa apteekkien palveluvalikoimaa voidaan nykyisestä varmasti jonkin verran laajentaa ja turvata näin terveydenhuollon lähipalvelut koko maassa jatkossakin. Haasteellista se toki on yleisen taloustilanteen ja voimakkaan maansisäisen muuttoliikkeen vuoksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?