Tulevaisuus: Vuonna 2016 valmistuvan kaavan taustatöillä on suuri merkitys

Maakuntakaava valmistuu pitkän kaavan mukaan

Pälkäneellä tällä viikolla tehtävät pohjavesikairaukset ovat vain yksi osa Pirkanmaan maakuntakaavan valmistelutyötä, mutta pälkäneläisittäin kyseessä on yksi kaavavalmistelun keskeisimmistä kohdista.

– Pälkäneelle on iso asia, miten pohjavesialueet määritellään, eikä ole yhdentekevää miten se etenee. Pälkäneen näkökulmasta pitäisi pystyä ratkaisemaan asia niin, ettei puoli Onkkaalaa ole pohjavesialuetta, sanoo pälkäneläinen maakuntavaltuutettu Rainer Zeitlin (kok).

Hän pitää paikallisesti merkittävänä myös 12-tien kehittämistä ja tavallaan siihen nivoutuvaa HHT-hanketta, johon Pälkäne on päättänyt lähteä mukaan. HHT- eli Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-projekti tähtää Helsingin ja Tampereen välisen alueen tutkimiseen ja kehittämiseen erillisen hankkeen kautta. Kyseisellä vyöhykkeellä arvioidaan asuvan jo joka kolmannen suomalaisen, minkä lisäksi sille sijoittuu tuntuva osa maan työpaikoista. Pälkäneen kunnanhallitus katsoi kaksivuotisen hankkeen mahdollisten markkinointi- ja muiden hyötyjen olevan niin suuret suhteessa 14 000 euron rahoitusosuuteen, että siihen kannattaa lähteä mukaan.

Vaikka pohjavesialuerajaus on Pälkäneelle suuri, eräällä tavalla jopa kohtalonkysymys, kunnan äänen saaminen kuuluville muiden joukosta ei ole Zeitlinin mukaan ongelmatonta, vaan myös puolueiden välistä yhteistyötä tarvitaan. Samoilla linjoilla on myös maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

– Maakuntakaavatyössä korostuu monien eri intressien ja maankäyttömuotojen yhteensovittaminen. On mietittävä, mitä asioita voidaan huomioida ja mitä ei milläkin perusteella, hän kertoo.

Päämääränä on laatia suuret linjaukset kasvavan Pirkanmaan yhdyskuntarakenteelle, eli kaava linjaa esimerkiksi asumista, työpaikka-alueita, palveluita, teitä, ratoja ja virkistysalueita. Kaavasta laaditaan pitävä ja sitova, mutta yleis- ja asemakaavoitus jää kuntien tehtäväksi. Kaavan teossa katsotaan aina vuoteen 2040 asti.

 

Joulukuuksi askelia eteenpäin

Kaavatyötä on tehty jo puolisentoista vuotta, ja tavoitteena on saada aikaan kaavalle luonnos ensi vuodeksi, ehdotus vuodeksi 2015 ja hyväksyntä 2016.

Pälkäne on ollut mukana niin asiantuntijaryhmissä kuin laatimassa eri maankäyttövaihtoehtojakin. Kuntalaisia on pyritty kuulemaan paitsi aineiston nähtävillä olon myös asukastilaisuuksien kautta, kuten tehtiin esimerkiksi tuulivoimaselvitysten kanssa. Maakuntakaavoitusjohtaja Laakkonen-Pöntys näkee Pälkänettä ja Kangasalaa koskevan myös ainakin pian käynnistyvän kaupallisten ja muiden palveluiden selvityksen, joka tarkastelee myös nykyisiä kyläalueita. Kevääseen mennessä ollaan polkaisemassa liikkeelle rakennetun kulttuuriympäristön inventointia, minkä lisäksi niin sanotun kehä-2-tien suunnittelun Kangasalan Lentolasta lentokentälle pitäisi edetä.

Aiemmin laaditut viisi erilaista maankäyttövaihtoehtoa on määrä viimeistellä syksyllä. Samalla niiden vaikutuksia arvioidaan, ja koko aineisto asetetaan nähtäville palautetta varten. Palautteen ja vaikutusten arvioinnin pohjalta lähdetään rakentamaan kaavaluonnosta. Maankäyttövaihtoehtojen pitäisi tulla maakuntavaltuuston käsiteltäväksi joulukuun puolivälissä.

Jäsenkuntien valtuutetuista koostuva maakuntavaltuusto, jonka poliittinen jakauma vastaa kunnallisvaalien tulosta Pirkanmaalla, vastaa Pirkanmaan liiton toiminnasta ja taloudesta ja käyttää ylintä päätösvaltaa Pirkanmaan liitossa. Maakuntakaavan hyväksymisen lisäksi se esimerkiksi valitsee maakuntajohtajan.

Pirkanmaan viisi maankäyttövaihtoehtoa

• Aurinko 1: keskittää ja tiivistää ydinkaupunkiseutua ja seutukeskuksia

• Aurinko 2: ydinkaupunkiseudun ja seutukeskusten lisäksi painottaa erityisesti eteläistä kasvusuuntaa ja HHT-vyöhykkeen kehittämistä

• Planeetat: raideliikennemalli, joka painottaa asemanseutuja ja ydinkaupunkiseutua

• Tähdet 1: keskittävä monikeskusmalli, joka korostaa seutu- ja aluekeskusten merkitystä

• Tähdet 2: nykytilanteeseen perustuva monikeskusmalli, joka korostaa seutu- ja aluekeskusten merkitystä

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?