”Meistä on tullut vaalilupauksensa pettäneitä ja valehtelijoita”

Me allekirjoittaneet Sosialidemokraattisen puolueen jäsenet ja omien asuinpaikkakuntiemme järjestö- ja luottamustehtävissä olevat aktiiviset toimijat haluamme tuoda tiedoksi kantamme puolueen harjoittamaan politiikkaan eduskunnassa ja maamme hallituksessa.

Puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän edustajat ovat toiminnallaan ja päätöksillään saaneet aikaan sen, että meistä ja edustamastamme puolueesta on tullut vaalilupauksensa pettäneitä ja valehtelijoita. Pettymys on suuri ja äänestäjiemme on mahdoton ymmärtää, miksi vaalilupaukset ovat vain roskapaperin arvoisia.

Viime kunnallisvaaleissa jo näkyi, että ehdokasasettelu ei ollut lainkaan niin helppoa kuin aikaisemmin oli ollut. Yksi keskeinen kysymys oli, että voiko siihen luottaa, ettei SDP aja kuntien pakkoliitoksia, vaan kunnat voivat itse omista lähtökohdistaan arvioida vaihtoehtoja ja päättää, liittyvätkö naapurikuntaan vai eivät.

Viime budjettiriihen tulokset saivat aikaan sen, että kenttäväen usko puolueeseen alkaa hiipua ja erojakin on edustamissamme sosialidemokraattisissa järjestöissä jo tapahtunut.

Kannatusprosentit jatkavat laskuaan puolueemme harjoittaman politiikan ja eduskuntaryhmän tekemien päätösten vuoksi. Tämä ei voi olla kenenkään etu. Hallitusta ja eduskuntaryhmää ohjataan ulkopuolelta isojen kuntien politiikan näkökulmasta – tämäkö on uusi demokraattinen toimintatapa, johon jäsenten tulisi tyytyä?

Puolueen toimet ovat saaneet aikaan vastakkainasettelun kasvun niin sanotuissa keskuskaupungeissa ja kehyskunnissa. Tätä epäoikeudenmukaisuutta eivät ymmärrä asukkaamme emmekä me aktiiviset toimijat.

Tapahtunutta linjan muutosta emme voi ymmärtää emmekä hyväksyä poliittisina päättäjinä omissa kunnissamme. Me olemme kuunnelleet asukkaitamme ja teemme niin jatkuvasti. Seuraavat eduskuntavaalit ovat puolueemme kompastuskivi ja sen seurauksena myös tulevat kuntavaalit, mikäli kentän ääni unohdetaan niillä alueilla, joilla kannattajamme asuvat ja toimivat. Pakkoliitoksiin ei halukkuutta kunnissamme löydy.

Olemme erittäin huolissamme siitä, mistä saamme uusia toimijoita pitämään yllä yhdistyksiämme ja työväentalojamme, kun poliittinen aktiivisuus tulee maassamme kaventumaan eikä kiinnostusta näihin asioihin enää ole. Nykyinen kuntakenttä on turvannut myös uusien poliittisten toimijoiden kasvualustan.

Kuntapäivillä ryhmäkokouksissa annetut lupaukset viime toukokuussa ovat olleet tyhjiä sanoja ja vailla merkitystä, kun ne nyt budjettiriihessä on vesitetty ja lupaukset petetty monella eri tasolla.

Tämä on vakava kannanotto kuntien itsehallinnon ja itsemääräämisoikeuden puolesta sekä kannanotto sen puolesta, että SDP edelleenkin olisi sosialidemokraattinen puolue, jonka sanaan voimme luottaa ja jonka varaan voimme rakentaa tulevaisuutta.

Heikki Salmela,
puheenjohtaja
Kangasalan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö

 Raimo Kouhia,
puheenjohtaja
Kangasalan kunnanvaltuusto

Kari Virtanen,
puheenjohtaja
Lempäälän Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö

Tuula Petäkoski-Hult,
puheenjohtaja
Lempäälän Työväenyhdistys ry,
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Jari Pennanen,
puheenjohtaja
Nokian Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö

 Arja Laitinen,
Nokian kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

 Sami Palola,
Pirkkalan sos.dem. Työväenyhdistys Toivo ry, puheenjohtaja

Marjut Leppänen,
puheenjohtaja
Ylöjärven Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö

Leena Joensivu,
Ylöjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja