Vetoomus ryhmäperhepäiväkodin puolesta

Pälkäneen kunnan sivistyslautakunta on esittänyt kokouksessaan 13.8., että Tuulimyllyn ryhmäperhepäiväkoti lakkautetaan osana kunnan talouden tasapainottamisprosessia. Lapset siirrettäisiin Harjun ryhmäperhepäiväkotiin ja samalla lakkautetaan kaksi lastenhoitajan toimea. Me allekirjoittaneet vetoamme ja esitämme, ettei Tuulimyllyn ryhmistä lakkauteta eikä lapsia siirretä Harjun ryhmikseen.

Emme esitä vetoomusta siksi, että vastustaisimme muutosta, vaan siksi, että sivistyslautakunnan esitys ei ole lapsiemme edun mukaista.

 

Perustelumme:

Harjun tilat ovat paljon huonommassa kunnossa kuin Tuulimyllyn tilat. Tuulimyllyn ryhmiksessä on lapsia, jotka on siirretty sinne Harjulta tilojen vuoksi. Emme missään tapauksessa halua lapsiamme Harjuun.

Tuulimyllyn ryhmiksen hoitajat ovat todella hyviä ja ammattitaitoisia! Vanhempien taholta he saavat pelkkää kiitosta. Hoitajia on koulutettu, mikä on selvästi näkynyt muun muassa ryhmiksen ohjelmassa.

Tuulimyllyn ryhmiksen ohjelma on nykyisten hoitajien johdolla muotoutunut erittäin hyväksi. Päiväohjelma on monipuolistunut entisestään, ja viikko-ohjelmaan on kiinnitetty selvästi enemmän huomiota. Esimerkiksi tällä viikolla lapset ovat osallistuneet Aito Säästöpankin suunnistukseen ja kirjaston satutunnille sekä lisäksi heillä on leivontapäivä ja naamiaiset. Joka viikko on erilaista laadukasta tekemistä lapsille.

Tuulimyllyn ryhmiksen sijainti on optimaalinen. Monipuoliset käyntikohteet – kuten kirjasto, tori ja urheilukenttä – ovat lähellä ja turvallisen kävelymatkan päässä. Talvisin luistelurata ryhmiksen vieressä on tarjonnut erittäin hyvät urheilumahdollisuudet.

Pelkkää kiitosta nauttivaa lastenhoitoyksikköä ei missään nimessä pidä lakkauttaa!

Tuulimyllyn ryhmiksessä on ollut paljon hoitajavaihdoksia reilun 2,5 vuoden aikana, jonka ryhmis on toiminut. Emme todella toivo, että taas lapset joutuvat käymään hoitajavaihdoksia läpi, kun tilanne on juuri tasapainottunut. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan päätöksissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Tuulimyllyn ryhmiksen lakkauttaminen on mielestämme lyhytnäköistä. Lasten ja nuorten palveluihin panostaminen on kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää kunnan varoja. Hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ on monin verroin kannattavampaa kuin ongelmien korjaaminen kalliisti jälkeenpäin. Leikkaukset – kuten ryhmäkokojen kasvattaminen – heikentävät eniten huonossa asemassa olevien lasten tilannetta (www.mll.fi/mll/kuntayhteistyo/).

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit tuhatta 7–18-vuotiasta kohden 1994–2010 (Salmi & Mäkelä & Perälä & Kestilä. 2012. Lapsi kasvaa kunnassa – miten kunta voi tukea lasten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskejä. Päätöksenteon tueksi 1/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

1990-luvun alun lamasta voi oppia paljon. Silloin säästettiin huomattavasti lasten ja lapsiperheiden peruspalveluista, mikä näkyi kasvavina sosiaali- ja terveysmenoina kunnissa. Oheisessa kaaviossa on yksi esimerkki kouluterveydenhuollon käyntien määrästä tuhatta 7–18-vuotiasta kohden vuosina 1994–2010. Laman vaikutus on merkittävä.

Esitämme, ettei Harjun puutteellisiin tiloihin sijoiteta lastenhoitopalveluja.

Tuulimyllyn ryhmistä ja sen lapsia ja hoitajia ei tule tarkastella pelkkinä kustannuksina. Taloustarkastelussa tulee ottaa huomioon, mitä hyvinvointia toimiva ja kiitetty lastenhoito tuottaa ja mitä vaikutuksia sillä on kunnan talouteen pitkällä tähtäimellä.

 

Tuulimyllyn ryhmäperhepäiväkodin lasten vanhemmat