Pälkäne selvittäisi Mallasveden kaupunkia

Pälkäneen kunta lähtisi tekemään lakisääteistä selvitystä kuntaliitosmahdollisuudesta Kangasalan ja Valkeakosken kanssa. Pälkäneen kunnanhallituksen mukaan kunta on tehnyt Kangasalan kanssa jo vuosikymmenien ajan tiivistä yhteistyötä, ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa yhteistyö syventyy ensi vuoden alusta. Kangasala ottaa tuolloin lain vaatimuksen mukaan hoitaakseen Pälkäneen sosiaalipalvelut. Asiasta vaaditaan enää valtuuston hyväksyntä myöhemmin tässä kuussa.

Valkeakoskelta Pälkäne saa aluesairaalapalvelut, ja lisäksi Pälkäne on mukana Valkeakosken ammatillisen opetuksen kuntayhtymässä. Pälkäne ja Kangasala ostavat kansalaisopistopalvelunsa Valkeakoskelta.

Kolmikko muodostaisi Pälkäneen kunnanhallituksen mukaan yhdessä lähes 60 000 asukkaan kokonaisuuden, jolla olisi sekä taloudelliset että toiminnalliset edellytykset toimintaansa. Myös esimerkiksi liikenteelliset seikat ja vesistöt olisivat selkeitä vahvuustekijöitä.

Kunnanhallitus korostaa, että kyse on nimenomaan yhdistymisselvityksen tekemisestä, ei yhdistymisestä.

Valtiovarainministeriö on asettanut lakisääteisiä edellytyksiä, joiden täyttymättä jättäminen pakottaa kunnan ilmoittamaan ministeriölle, minkä toisen kunnan tai muiden kuntien kanssa se olisi valmis tekemään yhdistymisselvityksen. Pälkäneellä täyttymättä jäävät 20 000 asukkaan väestömäärä ja 80 prosentin työpaikkaomavaraisuus.

Ministeriön asettamia kriteereitä on kuntakentällä arvosteltu tarkoitushakuisiksi, koska vain jotkin kaupungit pystyvät täyttämään kaikki ehdot ja näin ollen lähes kaikki kunnat velvoitetaan selvityksen tekoon.

Kangasala on tällä hetkellä mukana Tampereen kaupunkiseudun seutuselvityksessä, ja Valkeakoski on puolestaan aloittamassa pakollisen selvityksen tekoa Akaan kanssa.