Viipalekoulu vaatisi ison remontin

Loppukesästä tehdyn kuntotutkimuksen perusteella näyttää siltä, että Suoraman koulun niin sanotun viipalekoulun jatkokäytölle ei ole edellytyksiä ilman mittavia korjaustoimenpiteitä tämän lukuvuoden jälkeen. Tämän lukuvuoden käyttöä ajatellen viipalekoulun eli erillisen vanhan koulurakennuksen huoltoa tehostetaan jonkin verran – esimerkiksi rakennuksen alapohja alipaineistetaan, läpiviennit tarkistetaan ja tilojen siivousta tehostetaan. Eri toimenpiteiden jälkeen työterveyshuolto suorittaa tiloissa työskenteleville vielä sisäilmastokyselyn.

Kuntotutkimusraporttia on käsitelty muun muassa kunnan sisäilmatyöryhmän kokouksessa ja työterveyden edustajien kanssa. Ympäristöterveydenhuollon mukaan esiin ei ole noussut ongelmia, jotka aiheuttaisivat tällä hetkellä työskentelyolosuhteissa terveydellisen riskin.

Viipalekoulun alapohjarakenteita ja sisäilmaa on tutkittu aiemmin myös alkuvuodesta 2012. Tuolloin tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen tehtyjen tutkimusten tulokset täyttivät sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvot.

Noin 40-vuotias viipalekoulu rakennettiin alun perin väliaikaiskäyttöön, ja siitä luopumista mietittiin käynnistettäessä Suoraman koulun parhaillaan tekeillä olevaa laajennusta ja peruskorjausta.