Hankinta-asiamies pitää kilpailutusjärjestelyä hyvänä avauksena

Pirkanmaan Yrittäjien hankinta-asiamies Markus Koskinen pitää Kangasalan kunnan halukkuutta paikallisten yrittäjien huomioimiseen esimerkillisenä liikkeenä.

– Koen, että tässä aidosti haetaan paikallisia yrityksiä mukaan. Tämä on hyvä avaus, jota yrittäjätkin arvostavat. Odotan mielenkiinnolla, millainen lopputulos tästä saadaan, Koskinen miettii.

Hänen kokemustensa mukaan kilpailutuksen kautta tehtävien hankintojen pilkkominen pieniin osiin, kuten Kangasalla nyt kaavaillaan viiden pikkukoulun ateria-, siivous- ja kiinteistöhuollossa tehtäväksi, ei ole vielä ollut kovin yleistä. Lähinnä näin on tehty kuntien teknisen puolen hankinnoissa.

– Hankintalakihan ei sinänsä velvoita ottamaan huomioon paikallisia yrittäjiä, vaan paikalliset kilpailuolosuhteet, Koskinen muistuttaa.

Kaavailut ulkopuolisista toimijoista tulevat hankinta-asiamiehen arvion mukaan yleistymään jatkossa, vaikka ulkoistamisessa on kunnan kannalta riskejäkin. Suuryritysten kanssa vaarana on kunnan joutuminen monopoliaseman myötä sanelupolitiikan kohteeksi. Liiallista paikallisten pienyritysten suosimista voidaan puolestaan joutua puimaan markkinaoikeudessa ja pahimmillaan korjailemaan väliaikaisratkaisuilla ja uudella kilpailutuksella.

– Pitäisi valita halvin, mutta toisaalta paikallista. Kunnalla voi olla hyvinkin kriittinen suhtautuminen suuriin yrityksiin, mutta silti usein juuri hinta on se, joka painaa. Toisaalta tiedetään, ettei paikallisilta yrittäjiltä saa huonoa laatua. Heillä on siinä kumminkin eräänlainen paine onnistua. Tässä on paljon ristiriitaisuuksia.

Samalla, kun kunnissa pyritään aiempaa lähemmäs kuntalaisia, kunnat ovat siirtymässä tulosjohtamisesta verkostohallintaan ja itse tekevästä toimijasta sopimusten haltijaksi ja ostajaksi.

Yrittäjille tämä avaa uusia ovia – jos niitä vain osataan hyödyntää.

– Osa yrittäjistä ei edes tiedä, mikä on hankintakanava Hilma tai ole muutenkaan perillä kilpailutuksesta. Joku saattaa myös miettiä asiaa, mutta toimittaa paperit puutteellisena viime hetkillä ja kun ei tule valituksi, toteaa, ettei mennyt läpi ja ettei enää koskaan kannata koettaa uudestaan.

Markus Koskinen odottaa mielenkiinnolla koulujen palvelujen kilpailutuksen etenemistä.

Hankintalain mukaisesti läpi vietävä hankintaprosessi vaatii molemmin puolin byrokraattista paperityötä, mutta Koskinen lohduttaa rutiinin auttavan yrittäjää siinä missä yrittäjäjärjestönkin. ”Hävitty” tarjouskilpailukin voi antaa hyödyllistä tietoa oman toiminnan kehittämiseen.

– Tulokset ja perustelut ovat kuitenkin julkista tietoa, ja niitä tutkimalla voimme yhdessä miettiä miten parannamme tarjouksia jatkosta, Koskinen evästää.

Hän toivoo kuntien myös julkaisevan avoimesti niitä hankintoja, jotka eivät ylitä lain määrittelemiä niin sanottuja kynnysarvoja. Näin tarjoukset tuotaisiin entistä lähemmäs pienyrittäjiä – sinne, minne valtaosa työpaikoista kuitenkin syntyy.

 

Vielä kehitettävää

Kangasalan kunta esitteli kilpailutussuunnitelmiaan avoimessa tilaisuudessa, jossa myös Koskinen oli mukana. Tilaisuudessa oli paikalla joitakin suurten yritysten edustajia ja noin tuplaten pienempiä paikallisia toimijoita. Koskinen uskoo, että tilaisuudesta olisi ollut mahdollista saada nähtyä enemmän irti; esittelemällä lähitulevaisuuden ”kilpailutuskalenteriaan” kunta olisi voinut saada houkuteltua enemmän yrittäjiä paikalle ja samalla jaettua tietoutta hankinta-asioista. Yrittäjiä taas helpottaisi saada hyvissä ajoin tietoa kunnan kaavailemista hankinnoista.

Kunnan virkamiesten, yrittäjien ja poliittisten päättäjien yhteispelillä Koskinen näkee keskeisen merkityksen, jos paikalliset tekijät halutaan tosissaan ottaa huomioon kilpailutuksessa. Samalla olisi mahdollista saada odotettua enemmän ja sisällöltään parempia tarjouksia, mikä olisi myös kunnan ja lopulta myös kuntalaisten etu.

– Jos suunnitteluun on käytettävissä tarpeeksi aikaa, paikallisuus voidaan huomioida. Toisaalta virkamies voi sanoa, ettei se ole mahdollista koska sitä aikaa ei ole. Toivotaan, että yrittäjien ja kuntien yhteistyötä saadaan entisestään tiivistettyä.