Uusi vuosi vanhoilla jätehinnoilla

Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksut eivät nouse tänä vuonna. Myös kaatopaikalle menevän sekajätteen vastaanottohinta jäteasemilla ja jätteenkäsittelykeskuksissa pysyy entisellään.

Jätetaksan päätti alueellinen jätehuoltojaosto, joka valmistelee ja päättää jätetaksan Pirkanmaan Jätehuollon toimittaman taksa-aineiston, muun muassa kuntien lausuntojen, pohjalta.

Pirkanmaan Jätehuollolla ei ole omia jäteautoja, vaan jätteiden kuljetuksen hoitavat yksityiset, tarjouskilpailun perusteella valitut yritykset. Pirkanmaan Jätehuolto vastaa kuljetusten reitityksestä, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta.

Alueellinen jätehuoltojaosto on Pirkanmaan Jätehuollon toimialueen 17 kunnan yhteinen toimielin, joka hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät, kuten jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta päättämisen, jätelaskujen maksuunpanon sekä jätemaksujen kohtuullistamishakemusten käsittelyn. Jaosto jouduttiin perustamaan, koska muutama vuosi sitten uudistettu jätelaki edellytti yhteisen viranomaisen perustamista.