Kangasalla ajetaan usein pienetkin matkat autolla

Kangasalan kunta laatii parhaillaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Hanke on osa koko Tampereen seudun tavoitetta lisätä kävelyä ja pyöräilyä seudulla asuvien arjessa.

Tampereen seudun liikennetutkimuksen mukaan kangasalalaiset tekevät autolla myös hyvin lyhyitä matkoja, sillä alle 2,5 kilometrin mittaisista matkoista lähes puolet tehdään autolla. Nyt laadittavan kehittämisohjelman tarkoitus onkin pohtia, miten saada kangasalalaiset valitsemaan kävelyn ja pyöräilyn nykyistä useammin erityisesti lyhyillä matkoilla autoilun sijaan.

 

Monta syytä liikkua enemmän

Yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partasen mukaan pyöräilyn ja kävelyn edistämisen puolesta puhuu moni seikka. Ensinnäkin hyötyliikunnan lisääminen on yksi mitä parhaimmista kansansairauksien matalankynnyksen hoitomuodoista.

– Kunnalla menee nyt ja varsinkin tulevaisuudessa paljon paukkuja kansansairauksiemme ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Esimerkiksi ylipainon ja 2-tyypin diabeteksen hoidossa liikunnalla on suuri merkitys.

Suomalaisista noin kaksi kolmannesta liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Tämä näkyy sekä työikäisten että lasten arkitottumuksissa. Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt liikkumattomuuden yhdeksi suurimmista terveysuhkista. Kävely ja pyöräily ovat tasa-arvoisia kaikkien saavutettavissa olevia liikkumismuotoja.

Joensuu-Partasen mukaan terveyden edistämisen ja kunnan resurssien säästämisen ohella henkilöauton vaihtaminen polkupyörään on myös ilmastopoliittinen teko.

 

Asenteista kiinni?

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma tullaan kokoamaan ripeästi.

– Ohjelman ei ole tarkoitus jäädä yksittäiseksi, vaan jatkossa ohjelmaa päivitetään ja kehitetään esille nousevien tarpeiden mukaan, Joensuu-Partanen sanoo.

Edistämisohjelmassa pohditaan niin yhdyskuntateknisiä kuin asenteellisiakin esteitä pyöräilyn ja kävelyn lisäämiseen.

– On totta, ettei henkilöautoilun lisääntyminen johdu vain teiden huonosta kunnossapidosta tai reittien vähyydestä. Yksi iso kysymys onkin, miten vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Tarkoituksemme on miettiä, mitkä ihmisryhmät ajavat autolla lyhyitä matkoja, ja miksi ja millaisilla markkinointikeinoilla heidän ajatustapoihinsa voisi vaikuttaa. Yksi markkinointikikka voisi olla vaikka terveyskeskusten järjestämät erilaiset tempaukset ihmisten työpaikoilla, Joensuu-paitanen havainnollistaa.

Kunta aikoo myös ”skarpata ja ottaa itseensä”, jos kuntalaisilta tulee paljon palautetta esimerkiksi tiettyjen teiden huonosta kunnossapidosta.

Lyhyempien reittien ohella tavoitteena on kehittää pyöräily-yhteyttä Tampereen ja Kangasalan välillä.

– Väylä on jo nyt suhteellisen hyvä, mutta reitin välillä on katkoksia, joita haluaisimme parantaa.

Kuntalaiset pääsevät kommentoimaan ja kysymään kävelyn ja pyöräilyn lisäämishankkeesta   29.1 Kangasalan kirjastossa järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Paikalle on tulossa kunnan virkamiehiä ja päättäjiä. Tilaisuus alkaa kello 18, ja sitä ennen on mahdollista tutustua erilaisiin pyöriin.

 

Kangasalan kunnan pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelmaa kokoaa kunnan poikkihallinnollinen työryhmä, jossa on mukana toimijoita muun muassa kaavoituksesta, yhdyskuntatekniikasta (väylien rakentaminen ja kunnossapito), nuoriso- ja vapaa-aikapalveluista sekä terveyspalveluista.