Talvikalastus lähtenyt hyvin käyntiin

Talvi saapui vihdoin myös Pirkanmaalle ja talvikalastus on päässyt hyvään vauhtiin.

Huonon alkutalven jälkeen jäät ovat vahvistuneet ja talvikalastuskaudesta näyttäisi tulevan hyvä, ainakin kelien puolesta. Saaliit ovat olleet myös hyviä: kuha ja hauki ovat käyneet hyvin pyydyksiin ja mateen kutuaika on parhaimmillaan.

Jäillä liikkuessa kannattaa aina muistaa varovaisuus. Jokien, purojen ja ojien suualueilla ja kaislikoissa tulee liikkua varoen. Turvavälineet on syytä pitää mukana ja ilmoittaa kotiväelle, mihin suuntaan on lähdössä ja koska on tulossa kotiin.

 

Netistä luvat saa silloin kun haluaa

Talvikalastajakin voi nyt hankkia kalastusluvat Pirkanmaan vesille kätevästi www.kalapassi.fi -verkkokaupan kautta. Luvanmyyntinsä verkkokaupassa ovat aloittaneet useat kalastusalueet, muutamat koski- ja virtakalastuskohteet sekä uutena ryhmänä osakaskunnat.

Sydän-Hämeessä netistä voi ostaa luvat Roineelle, Kaivantoon ja Längelmäveden eteläosalle.

Roineen osakaskunnan luvat ovat ostettavissa kalapassi.fi -verkkokaupan kautta. Verkkokaupasta voi helposti lunastaa kesää varten myös Pirkanmaan Kalapassi -viehekalastusluvat. Vesialueen lupien lisäksi jokaisen 18–64-vuotiaan kalastajan tulee maksaa valtion kalastuksenhoitomaksu (24 euroa vuodessa tai seitsemän euroa viikossa).

Pilkintä ja onginta ovat edelleen kokonaan maksuttomia, jokamiehenoikeuksiin perustuvia kalastusmuotoja.

Roineen osakaskunta on ensimmäisiä kalastus- ja ravustuslupien verkkokauppamyyntiin lähteneitä osakaskuntia. Verkkomyyntiin päätettiin siirtyä, koska se on nykyaikainen, vaivaton ja asiakaslähtöinen tapa niin luvan antajan kuin kalastajankin kannalta.

Luvat ovat lunastettavissa 24/7 eli silloin kun kalastaja itse haluaa ja vesille alkaa tehdä mieli. Myös osakaskunnan työmäärä vähenee ja tiedot luvanostaneista ovat reaaliajassa myös osakaskunnan valvojien käytettävissä.

Toistaiseksi osakaskuntien luvat ovat ostettavissa myös perinteisistä luvanmyyntipisteistä.

Verkkokaupasta luvan ostaneen kalastajat tarvitsee kalastuslain mukaan laittaa pyydyksiin vain nimensä ja yhteystietonsa. Muualta luvan lunastaneen tulee edelleen laittaa pyydyksiinsä luvanoston yhteydessä saamansa pyydysmerkit.

 

Luvanosto ponnisti nykyaikaan

Kalapassin verkkokaupassa luvanosto hoituu verkkopankkitunnuksilla. Kullekin kalastajaryhmälle (omistajaosakkaat, kylässä asuvat, ulkopuoliset jne.) on verkkokaupassa helposti löytyvä oma kanavansa. Maksettuaan ostoksensa kalastaja saa selaimeensa kuitin ja kalastusluvan eli ”Kalapassin”, joka toimitetaan lisäksi sähköpostilla asiakkaan antamaan osoitteeseen PDF- ja kuvatiedostoina. Ravustusluvan ostajalle verkkokauppa lähettää vastaavasti ”Rapupassin”.

Pyydyslupia lunastaneelle verkkokauppa toimittaa kuitin mukana sähköiset pyydysmerkit, jotka on varustettuna kalastajan nimi- ja yhteystiedoilla – nämä tiedot on kalastuslain mukaisesti laitettava aina seisoviin pyydyksiin.

Kalastaja voi tulostaa pyydysmerkit paperille, laminoida ne ja käyttää niitä pyydyksissään. Vastaavat merkit voi myös tilata verkkokaupasta lupatilauksen yhteydessä, jolloin ne toimitetaan postin kautta valmiiksi säänkestävälle synteettiselle paperille tulostettuna.

Verkkokaupan ylläpitäjä on Pirkanmaan kalatalouskeskus, jolla on neljännesvuosisadan mittainen kokemus keskitetystä kalastuslupien myynnistä. Lupien hankkiminen ei ole enää vaikeaa, vaan luvanosto käy verkkokaupasta 2010-luvun malliin kätevästi vaikka kotisohvalta tablettitietokoneella.

 

Päivi Pyyvaara
Pirkanmaan kalatalouskeskus ry
Roineen osakaskunnan sihteeri
0500 760 953
paivi.pyyvaara@ahven.net

Hannu Wirola
osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja
050 5633706