Liljan Jäämerenkäytävä sai Mobilia-palkinnon

Vuoden 2014 tieliikennehistorian Mobilia-palkinto on myönnetty teokselle Jäämerenkäytävä – Pohjois-Suomen rata- ja tiehankkeiden historia, näkijöitä – tekijöitä – kulkijoita – salaisia suunnitelmia. Kirjan kirjoittaja Erkki Lilja on pitkän linjan tieliikennehistorian tuntija, joka teki työuransa Tielaitoksella suunnittelijana. Vuonna 1939 syntynyt Tikka on erikoistunut Lapin tieliikennehistorian tutkimiseen.

Liljan teos on helposti lähestyttävä yleiskatsaus rauta- ja maantiehankkeisiin Suomen alueelta Jäämeren rannalle. Palkintolautakunnan mukaan kirjoittaja on syvällisesti paneutunut aiheeseen. Kirjallisuus on pääosin tuoretta ja sitä on käytetty luovasti. Arkistotyötä ei ole kaihdettu.

Mobilia-säätiö jakaa joka toinen vuosi 4000 euron arvoisen tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon. Viimeisin palkinto jaettiin säätiön vuosipäivänä 30. tammikuuta.

Voittajan valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimi filosofian tohtori Marko Tikka.

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinto voidaan myöntää tutkijalle, tutkijaryhmälle, opiskelijalle, toimittajalle, tai muulle henkilölle, joka on julkaissut tieliikenteen alalta historiakirjan, tutkimuksen, opinnäytetyön, dokumenttiohjelman, CD-rom -ohjelman tai muun paperi- tai sähköisessä muodossa julkaistun teoksen.

Vuoden 2014 Mobilia-palkinnon saanut Erkki Lilja Rovaniemeltä.