Pöllölästä kuoriutuu Pöllökartano

Pöllölään on soviteltu 7-8 pientä asuntoa, jotka sopisivat esimerkiksi senioreille.

Luopioisten Kukkiakodon vieressä sijaitseva Pöllölä haluttaisiin remontoida vuokra-asunnoiksi. Osuuskunta Pöllökartano on tarjoutunut ostamaan rakennuksen, joka kuuluu Pälkäneen säästöpaketissa myytävien kohteiden listalle. Torstaina kokoontuva kunnanhallitus tekee periaatepäätöksen siitä, voitaisiinko kauppa tehdä muodollisesta summasta.

Pöllölä sijaitsee entisen vanhainkodin mailla. Pöllölän 2500 neliön tontista on tarkoitus tehdä pitkäaikainen, esimerkiksi 50 vuoden vuokrasopimus.

Puurakentamisen asiantuntija Harri Metsälä on tutkinut rakennusta ja laatinut alustavia suunnitelmia siitä, miten siihen saataisiin sopimaan 7–8 asuntoa, joiden koko vaihtelisi 35 ja 50 neliömetrin välillä.

Pöllölässä on aikanaan asunut mielenterveyspotilaita. Rakennus on pinnoiltaan kehnossa kunnossa, mutta sen hirsirakenteet vaikuttavat terveiltä.

Palveluasunnoiksi remontoidun vanhainkodin pihapiirissä sijaitsevaan rakennukseen saataisiin idyllisiä ja yhteisöllisiä vuokra-asuntoja. Paikka olisi ihanteellinen myös senioriasumiselle, sillä ikääntyvät asukkaat saisivat tarvitsemansa palvelut aivan vierestä.

Myös Pöllölän vieressä sijaitseville rivitaloille on ideoitu käyttöä. Luopioisten vanhustentaloyhdistyksen rakennuksista saataisiin pienellä remontilla asuntoja esimerkiksi ensiasuntoa hakeville nuorille, kuntaan työn perässä muuttaville tai sivukulmilta palveluiden pariin haluaville ikäihmisille.

Tyhjilleen jääneistä vanhustentaloista saataisiin kaivattuja nuorten ensiasuntoja ja muuttajien koteja.