Jos happi ei auta, turvaudutaan hiekkaan

Ensin yritetään pienimuotoisesti, mutta jos se ei auta, on otettava jämäkämmät otteet käyttöön. Veden kohonneita mangaani- ja rautapitoisuuksia on Raikun vedenottamolla lähdetty taltuttamaan lisäämällä veteen happea, ja ainakin toistaiseksi tilanne on saatu tällä järjestelyllä lupaavasti hallintaan. Kohonneet pitoisuudet ovat pudonneet murto-osaan aiemmasta, ja vesi on saatu laatusuositusten mukaiseksi.

Vesilaitoksen toimitusjohtaja Antti Kytövaara huomauttaa, että haitat liian korkeista arvoista ovat lähinnä esteettisiä.

– Vesilaitoksen tehtävänä on kuitenkin huolehtia, että asiakkaat saavat hyvälaatuista vettä, hän sanoo.

Raikun laitokselle onkin laadittu suunnitelmia astetta järeämmälle poistolaitteistolle, jos nyt käytössä oleva konsti ei ajan kuluessa enää tepsikään.

Bakteereja hyödyntävä hiekkasuodatus vaatisi kuitenkin laajennusosan rakentamista nykyisten tilojen yhteyteen. Suunnitelmat laajennuksen rakentamiselle ovat silti kaiken varalta jo olemassa.

Kangasalan Vedellä on arvokasta kokemusta vastaavanlaisesta projektista Rikun vesilaitoksella. Siellä kohonneet rauta- ja mangaaniarvot saatiin aiemmin kuriin samalla menetelmällä kuin nyt Raikussa. Rikussa jouduttiin lopulta kuitenkin myös rakentamaan uusi suodatusjärjestelmä – samankaltainen, johon nyt ollaan Raikussa varautumassa.

Yhden kaivon varassa

Kun Raikun vedenottamon oma pohjavesikaivo on kärsinyt korkeista mangaanipitoisuuksista, vedenottamo on pitkään ollut tekopohjavesiyhtiön mailla sijaitsevan niin sanotun Tavasen kaivon varassa. Kunnalla on ollut kaivoon vedenottolupa, eikä asiantila ole Kytövaaran mukaan tällä tietoa muuttumassa.

– Jos lupa sen kaivon käyttöön ei jostakin syystä jatkuisi, pitäisi meillä olla kaivoja, joista saa vettä. Eri vaihtoehtoihin täytyy olla varautunut paperilla ja vielä enemmän ajatuksen tasolla, toimitusjohtaja Kytövaara toteaa.

Laajennus- ja kehittämissuunnitelmien toteutuksen on arvioitu maksavan noin 1,5 miljoonaa euroa. Pitoisuuksien alentaminen nykykonstein maksaa summasta vain murto-osan, joten suurta halua – tai juuri tällä hetkellä edes tarvetta – uuden investoinnin käynnistämiselle ei ole.

– Vielä ei tiedä, pärjätäänkö ilman laajennusta. Jos tarvetta suunnitelmien toteuttamiselle kuitenkin tulee, olemme varautuneet niin, että rahoitus hankkeelle onnistuisi ensi vuonna. Jos saamme asiat toimimaan nykyjärjestelyillä, se on tietysti pelkkää plussaa.

Kangasalan Veden Altti Raiviolla ja muulla vesilaitoksen väellä on selvät sävelet veden laadun pitämiseksi hyvänä Raikun vedenottamolla.

Kytövaara arvioi, että asian päättämisestä uudistuneen laitoksen toimintaan kuluisi joka tapauksessa vähintään vuosi. Jos suunnitelmia ja vireillä olevaa rakennuslupaa ei olisi jo pöytälaatikossa odottamassa, aikaa kuluisi tuntuvasti enemmän.

Suunnitelmissa on lähdetty siitä, että laajennusosan vaativan uuden suodatusjärjestelmän lisäksi investoidaan myös esimerkiksi sähkönsaannin varmistamiseen ja ultraviolettivalolla toimivan veden puhdistuslaitteen varalaitteistoon. Samalla ollaan varautumassa lisäkaivon tekemiseen.

– Sinänsä Raikun laitos on toiminnaltaan aika yksinkertainen ja pohjavedelle tehdään vain kevyt käsittely. Otettavan veden happamuutta vähän säädetään ja desinfioidaan ultraviolettivalolla ja kloorataan kevyesti.