Sakkoja suojaamattoman akselin aiheuttamasta kuristuksesta

Valkeakosken tehtailla vuonna 2012 sattunut tapaus johti siihen, että Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Saarioinen Oy:n 1500 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi tuotantopäällikön todettiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, mutta hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

Ulkopuolisen siivousyrityksen palveluksessa ollut työntekijä oli ollut puhdistamassa erillisessä huonetilassa sijainnutta kuljetinlaitteistoa, kun hänen takkinsa oli takertunut suojaamattomaan, pyörivään voimansiirtoakseliin ja kuristanut työntekijää.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että kone oli puutteellisesti suojattu. Työturvallisuusmääräysten mukaan koneen

liikkuvista osista aiheutuva vaara pitää poistaa.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, ettei työntekijäin ulottumisalueella saa olla vaarallisia kohteita, mistä tulee huolehtia teknisin ratkaisuin. Puutteellisia suojuksia ei voida korvata esimerkiksi työntekijöille annettavilla käskyillä, kielloilla, varoituksilla tai menettelytapaohjeilla.