Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 14.5.

Pälkäneellä ennakkoon voi äänestää pääkirjasto Arkissa ja Luopioisten yhdistysnurkassa.

– Tähän saakka Onkkaalan ennakkoäänestyspaikkana on palvellut kunnantalo. Siirto kirjastolle johtuu siitä, että Kangasala hoitaa nykyisin sosiaalitoimen. Olemme vuokranneet sosiaalitoimen siiven Kangasalle, eikä sitä ryhdytty vuokraamaan takaisin vaaleja varten, keskusvaalilautakunnan sihteeri Harri Pinola kertoo.

Kangasalla ennakkoäänestyspaikkoina toimivat pääkirjasto, Sariolan koulu, Kuhmalahden kirjasto ja Vatialan nuorisotila. Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 20.5. saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 25.5..

Pälkäneellä on kuusi äänestysaluetta, joista kahdessa on käytössä sähköinen äänioikeustietojärjestelmä. Kostian virran etelä- ja itäpuolen äänestysalueella sähköistä äänioikeustietojärjestelmää käytettiin jo viime kunnallisvaaleissa. Nyt se on ensimmäistä kertaa käytössä myös Kostian virran pohjois- ja länsipuolen äänestysalueella. Muilla äänestysalueilla toimitaan kuten aiemminkin.

Kun äänestäjä tulee omalle äänestyspaikalleen, hänen on todistettava henkilöllisyytensä. Sähköisessä äänioikeustietojärjestelmässä äänioikeus voidaan selvittää vain henkilötunnuksella (vaalilautakunnan jäsen syöttää äänestäjän henkilötunnuksen järjestelmään). Äänestäjän henkilöllisyys tarkistetaan ajokortista, passista, poliisin antamasta virallisesta henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Äänioikeutetuille on postitettu ilmoitus äänioikeudesta ja tieto äänestyspaikasta.

– Ilmoituskortista voidaan todeta äänestäjän tiedot, mutta sillä ei voi todistaa henkilöllisyyttä, Pälkäneen ensimmäisen äänestysalueen puheenjohtaja Tiina Kokkola muistuttaa.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Sen sijaan sunnuntain vaalipäivänä äänestäminen onnistuu vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa.

– Jos tamperelainen äänestäjä ajattelee poikkeavansa äänestämään illalla mökkimatkallaan Pälkäneellä, niin se ei onnistu, Kokkola sanoo.

Hän korostaa, että henkilöllisyyden varmistaminen ei ole epäluottamus äänestäjää kohtaan, vaan hänen oman oikeusturvansa varmistamista.

– Vaikka Pälkäne on pieni paikka, niin silti kaikki eivät tunne kaikkia.

Henkilötunnuksen syöttäminen sähköiseen tietojärjestelmään ei vaaranna äänestäjän oikeusturvaa millään tavalla.

Pälkäneellä 1. ja 2. alueiden äänestyspaikat sijaitsevat Kostian koululla. Molemmille on selvät opasteet.