Kalakuoleman syy ei ole selvinnyt

Tykölänjärven kalakuoleman aiheuttaja ei ole selvinnyt tutkimuksissa. Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus.

Tykölänjärvellä paljastuneen kalojen joukkokuoleman syy ei ole selvinnyt vesi- ja kala-analyyseissä.

Lintukartoitusta tehneet Jorma Ahola ja Pentti Linkola löysivät tiistaina Tykölänjärven Pälkäneen puoleisesta pohjoispäästä tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia kuolleita kaloja. Noin 300 metrin mittaisen lautan kaloista valtaosa oli särkiä.

ELY-keskuksen testien mukaan järveä ei vaivaa happikato. Vedestä ei ole myöskään löytynyt merkkejä jätevesipäästöistä.

Elintarviketurvallisuusviraston mukaan kalakuolemaa ei ole aiheuttanut salama, koska tutkittavaksi toimitettujen kalojen lihaksista ei löytynyt merkkejä verenpurkautumista. Kalat eivät myöskään kuolleet tarttuviin tauteihin, ja niiden ravitsemustila oli normaali.

Perjantain ja lauantain aikana järvestä poistettiin kuolleita kaloja. Massiivisen kalakuoleman jälkeen järvessä havaittiin ilmaa haukkovia kaloja.

– Tämä selittynee sillä, että osalla kaloista kidukset saattoivat vaurioitua ja nyt ne kamppailevat häiriintyneen happitasapainon kanssa sekä toissijaisesti bakteeritartuntoja vastaan. Kuolleet kalat ovat todennäköisesti Tykölänjärven pohjoisosan lähtöuoman suualueelle kutemaan kerääntyneitä särkiä, ja siksi niiden määrä pienellä alueella oli suuri, toteaa ylitarkastaja Heidi Heino Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kuolleita kaloja esiintyi vain Tykölänjärven pohjoispäässä, muualla niitä ei havaittu. Myös järven keskivaiheilta otetuissa näytteissä ei löytynyt mitään normaalista poikkeavaa.

Valkeakosken ja Pälkäneen rajalla Äimälässä sijaitseva Tykölänjärvi on pari kilometriä pitkä ja kilometrin leveä. Järvi on matala, syvimmästä kohdastaan vain 1,7 metriä. Se laskee Mallasveteen kapean kannaksen läpi.

Tykölänjärvi on arvokas lintuvesialue ja tärkeä muuton- ja sulkasadonaikainen kerääntymisalue. Se kuuluu Natura 2000 -verkostoon lintuvetenä.