Ely-keskus antoi luvan järviveden käytölle

Tykölänjärvellä todettiin hiljattain pariin otteeseen kalakuolemia.

Tykölänjärven ja Mallasveden Suolahden järvivettä voi jälleen käyttää. Touko- ja kesäkuussa Pälkäneen ja Valkeakosken rajalla sijaitsevan Tykölänjärven pohjoisosassa ilmenneiden kalakuolemien jälkeen järven pohjoisosan veden hygieeninen laatu oli erittäin heikko. Tästä syystä Tykölänjärven pohjoisosan sekä sen alapuolisen Mallasveden Suolahden veden käyttöä kehotettiin välttämään kesäkuun puolivälissä.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus otti alueelta näytteitä maanantaina 16. kesäkuuta.  Tulosten mukaan veden hygieeninen laatu on Tykölänjärvestä lähtevässä vedessä merkittävästi parantunut, ja se täyttää nyt uimavedelle asetetut kriteerit.

Ely-keskuksen mukaan Tykölänjärven pohjoisosan ja Suolahden vettä voi jälleen käyttää pesu- ja käyttövetenä. Tykölänjärvestä lähtevässä ja sen alapuolisen uoman vedessä on kuitenkin vielä erittäin paljon ravinteita, mikä saattaa aiheuttaa esimerkiksi voimakasta leväkasvua. Vaikka käyttösuositus on poistettu, Ely-keskus kehottaa asukkaita tarkkaavaisuuteen veden käytössä. Leväistä vettä ei tule käyttää.

Ravinteikkuuden vähentämiseksi Pirkanmaan Ely-keskus on hakenut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta määräystä käsitellä vettä alumiinikloridilla, jotta veden fosforipitoisuutta saataisiin alennettua ja sitä kautta veden laatua parannettua.

Vedenlaatua seurataan edelleen viikoittain Tykölänjärven padolla, Äimäläntien sillalla sekä Suolahdessa.