Pienpuhdistamolle on vaihtoehtoja

Haja-asutusalueilla olevien jätevesijärjestelmien pitää täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset 15.3.2016 mennessä. Omakotitaloonkaan ei kuitenkaan ole välttämätöntä hankkia omaa pienpuhdistamoa, vaikka kaivoja markkinoivat tahot niin sellaista antavat ymmärtää. Pienpuhdistamot ovat ainakin toistaiseksi häiriöherkkiä ja vaativat päivittäistä seurantaa.

Anna kunnan hoitaa

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn on useitakin helpompia ja edullisempia vaihtoehtoja, joista yksinkertaisin on kunnalliseen viemäriverkostoon liittyminen, mikäli se vain on mahdollista. Tosin vesihuoltolaitoksella jätevedet käsitellään tehokkaasti, eikä asukkaan tarvitse itse huolehtia puhdistamon käyttämisestä tai huollosta. Kunnalliseen viemäriverkostoon voi liittyä myös verkoston ulkopuolella sijaitseva kiinteistö, mutta tähän tarvitaan vesihuoltolaitokselta lupa.

Yksi vaihtoehto on myös perustaa alueelle yhteinen jätevedenpuhdistamo, esimerkiksi osuuskunnan muodossa. Tällaisessa tapauksessa kannattaa huolto toteuttaa ammattilaisen toimesta hankkimalla puhdistamo-osuuskunnalle huoltosopimus.

Erottelu kannattaa

Pienpuhdistamon voi omakotitalossa korvata esimerkiksi imeytyskentällä tai –kaivolla, mikäli jätevesiä ei muodostu paljon, eikä niissä ole runsaasti rasvoja tai käymäläjätteitä. Suurin osa ravinteista ja bakteereista on käymäläjätteen seassa.  Mikäli jätevesiä muodostuu runsaammin, jätevedet voidaan maaperäkäsitellä, mikäli pohjaveden ja imeytyskohdan välille jää vähintään metrin korkea maakerros eikä lähellä ole vedenottamoa. Maaperäkäsittelyssä jätevesi ohjataan kahden saostuskaivon kautta imeytyskenttään tai harmaavesisuotimeen. Kun käsitellään vain pesuvesiä, on jätevesijärjestelmä helppohoitoisempi ja halvempi kuin kaikkien jätevesien käsittelyyn tarkoitetut puhdistusjärjestelmät. Näin ollen käymäläjätteen erottelu muista jätevesistä on järkevää.

Huussi on ekoratkaisu

Jätevesien erotteluun voidaan käyttää erillistä umpisäiliötä, jolloin voidaan edelleen käyttää vesi-wc:tä. Vesi-wc kannattaa kuitenkin vaihtaa hyvin vähän vettä käyttävään, jolloin säiliön tyhjennysväli pitenee huomattavasti. Toinen vaihtoehto käymäläjätteen erotteluun on korvata vesi-wc kuivakäymälällä. Se on monille tuttu ratkaisu mökillä, mutta on toimiva ja luontoystävällinen ratkaisu myös omakotitalon yhteyteen. Varsinkin uudisrakennukseen kompostiastian voi sijoittaa siten, että sen tyhjentäminen onnistuu rakennuksen ulkopuolelta. Asianmukaisesti kompostoitu käymäläjäte ei sisällä haitallisia bakteereja, joten sitä voidaan käyttää turvallisesti lannoitteena.

Pirkanmaan kuntien omistama energia- ja asumisasioiden neuvontapalvelu Rane