Irtisanomiset menossa käräjille

Kiista Anna Tapion koulun YT-neuvotteluista ja kolmen työntekijän irtisanomisista uhkaa päätyä oikeuden käsittelyyn.

Yhteistoimintaneuvottelut oppilaskodin ja oppilashuollon henkilöstön kanssa käynnistyivät vajaat kaksi vuotta sitten. Neuvotteluiden päätteeksi asuntola- ja oppilashuoltohenkilöstön työajat siirrettiin iltaan ja yöhön, jolloin oppilaatkin ovat asuntoloissa. Työntekijät irtisanottiin, kun he eivät hyväksyneet uusia työaikoja ja -sopimuksia.

Oppilaskodissa ja oppilashuollossa toimineiden työntekijöiden liitot katsovat, että YT-neuvottelut käytiin virheellisesti ja irtisanomiset olivat laittomia.

Anna Tapion säätiötä johtavan Hannu Saarikankaan mielestä YT-lakia on noudatettu ja irtisanomiset tehty lainmukaisesti.

– Kenenkään palkkaa tai työehtoja ei oltu muuttamassa, eikä ketään oltu irtisanomassa. Tarkoitus oli, että asuntoloiden hoitajat ovat töissä silloin kun oppilaatkin ovat asuntoloissa eli iltaisin ja öisin. Kun uudet työsopimukset uusine työaikoineen eivät kelvanneet, koululle muodostui irtisanomisoikeus, Saarikangas sanoo.

Insinööriliiton koulutus- ja tutkimusyksikön johtajana toimiva Saarikangas on itsekin ammattiliiton palveluksessa.

– Kenellä tahansa työntekijällä on oikeus nostaa siviilioikeudessa kanne, jos kokee että irtisanomiset ovat olleet laittomat. Olen levollisin mielin, sillä koulu tuskin kiistaa häviää. YT-neuvotteluiden päätteeksi kaikille tarjottiin uusia tehtäviä. Kun ne eivät kelvanneet vanhoille työntekijöille, koulun oli pakko palkata illaksi ja yöksi uusia ihmisiä töihin.

Ennen oikeuskäsittelyä osapuolilla on mahdollisuus sopia kiista.

– Rehtori hoitaa asiaa yhdessä juristien kanssa. Jos on tarvis sopimuksiin, niitä tehdään.

 

Yövalvonta siirtyi vartioliikkeelle

Irtisanotun oppilaskodin johtajan mukaan koulu tarjosi palkanalennuksia, lomautuksia ja siivoojan tehtäviä. Hän kertoo, että yksi työntekijä sai potkut sairausloman aikana, ja jopa luottamusmies yritettiin irtisanoa.

Anna Tapion koululla 17 vuotta toiminut oppilaskodin johtaja irtisanottiin keväällä, kun hän palasi sairauslomalta töihin. Hänelle maksettiin vielä puolen vuoden ajan palkkaa kotiin.

Entisen oppilaskodin johtajan mukaan koululla vallitsi uhkailun ja pelon ilmapiiri, ja jotkut työntekijät hakeutuivat muualle, kun YT-neuvottelut alkoivat.

Irtisanotun mukaan koulun taustat ovat sekaisin, eikä työpaikalla ole työsuojeluvaltuutettua eikä luottamushenkilöitä. Työilmapiirikartoituksen huonoihin tuloksiin koulu reagoi hänen mukaansa siirtämällä työterveydenhuollon uuteen paikkaan.

Aitoossa sijaitseva Anna Tapio on sisäoppilaitos, jonka oppilaista suuri osa asuu koululla. Nykyisin yksityiskoulu hoitaa myös luopioislaisten oppilaiden yläasteopetuksen. He eivät asu koululla, vaan käyvät koulua kotoa käsin.

Koululla toimii nykyisin neljä asuntolanvalvojaa. Yöaikaisen valvonnan hoitaa vartiointiliike.