Yrittäjäyhdistys tekee Kukkian seutua tutuksi matkailuhankkeilla

Luopioisten Yrittäjät pystytti Kukkian Kesä -infotaulun Luopioisten torille.

Luopioisten Yrittäjät on Pirkanmaan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien jäsenyhdistys vanhan Luopioisten alueella. Yhdistys edistää yrittäjyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta sekä toimii jäsenyritystensä edunvalvojana esimerkiksi kunnan suuntaan. Koulutus- ja neuvontapalveluissa yhdistys tukeutuu Pirkanmaan Yrittäjien laajaan palvelutarjontaan.

Yhdistys palkitsee joka vuonna Vuoden Yrittäjän, joka julkistetaan Pälkäneen, Kuhmalahden ja Luopioisten yrittäjäyhdistysten yhteisessä Vuoden Yrittäjäjuhlassa. Viime vuonna Vuoden Yrittäjäksi valittiin Morilea Oy, joka on Hannele ja Kimmo Haatajan pitopalveluita ja taksipalveluita tarjoava yritys. Tänä vuonna Vuoden yrittäjäjuhla pidetään lokakuussa Luja-Lukko Areenalla Luopioisissa.

Luopioisten Yrittäjät on toiminut määrätietoisesti Kukkian alueen tunnetuksi tekemisessä toteuttamalla matkailuun liittyviä kehityshankkeita. Näitä ovat olleet Tervetuloa Kukkialle -hanke, Kukkiajärvi ja ympäristö virkistyskäyttöön -hanke sekä Kulttuurin Kukkia -hanke.

Hankkeissa on kartoitettu ja aktivoitu alueen palvelutarjontaa, suunniteltu veneily/melontareittejä leiripaikkoineen ja tehty erilaisia infotauluja. Hankkeissa on myös suunnattu voimavaroja kyläyhdistyksillle esimerkiksi uimapaikkojen ja laitureiden rakentamiseen ja kunnostamiseen.

Näkyvä kehittämisponnistusten tulos on myös kukkialle.fi -nettisivusto. Sivusto on luonteeltaan niin sanottu portaali, joka kokoaa yhteen erilaisia teemoja ja toimijoita. Sivut palvelevat vakituisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita, matkailijoita sekä yleensä Kukkian seudusta kiinnostuneita. Niinpä sivustolta löytyy muun muassa alueen palveluhakemisto, yritysluettelo, ajankohtaiset tapahtumat, kylien esitteet/nettisivut, alueen luonnon kuvauksia ja retkeilyohjeita.

Kukkialle.fi -sivustoa kehitetään edelleen ja siitä on muodostumassa monipuolinen seutusivusto, joka luo seudullista yhteenkuuluvuutta ja on näkyvä seudullinen maamerkki ulospäin.