Raikun koulun puolesta

Raikun koululla tutustutaan Satuhierontaan.

Afrikkalainen sanonta kuuluu: Koko kylä kasvattaa lapsen. Raikussa voisi sanoa, että Raikun koulu ja koululaiset kasvattavat koko kylän.Kyläkoulu on kylien ja maaseutualueen viimeinen palvelu.Kyläkoulu on tavallisten ihmisten kulttuuria ja sivistystä kuntakeskuksen ulkopuolella.

Me Raikun koulun oppilaiden vanhemmat keräsimme ja lähetimme kunnan päättäjille listan syistä, miksi kouluamme ei saa lakkauttaa. Vaikkakaan emme näe koulujen lakkauttamisesta syntyviä säästöjä huomattavina kunnan talouden kannalta, olemme valmiita osallistumaan säästötalkoisiin, jotta kyläkoulu voidaan säästää. Laadimme siksi myös kunnanjohtajan toivomia säästöehdotuksia vaihtoehdoksi kyläkoulujen lakkauttamiselle. Osa ehdotuksista on hyvinkin konkreettisia, osa isompia asioita. Mielestämme lasten asia menee etusijalle, ja aikuisten on syytä pohtia myös muita, itselle kipeitä ratkaisuja, jotta säästöjä saadaan aikaan.Säästöjä tulisi hakea yhteisillä talkoilla, johon kaikki osallistuvat, ei niin, että pienimpiä rangaistaan.

Raikussa, kuten muissakin kyläkouluissa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia menestyksellä. Alakoulun vuodet ovat erittäin tärkeää aikaa lapsen kehitykselle. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle yli miljoonan – säästämme huomattavasti ehkäisemällä syrjäytymistä. Erityiset lapset pärjäävät samassa porukassa, ei tarvita henkilökohtaisia avustajia tai erityisluokkaa. Raikussa voi olla erilainen, silti pysyy porukassa. Luokalle jääminen ei ole häpeä, tai erityistuen tarve ei ole leima, siitä ei seuraa eristäminen. Kiusaamiseen puututaan nopeasti.

Raikun koulussa toteutetaan jo opetusmaailman tulevaisuuden visioita oppiaineiden soveltamisessa, yrittäjyysopetuksessa ja eri luokka-asteiden yhteisöllisyydessä. Perheitä on muuttanut ja muuttaa kyliin suurelta osin juuri kyläyhteisön ja kyläkoulumahdollisuuden vuoksi. Raikun koulu on myös kansainvälinen maalaiskoulu ja saanut paljon julkisuutta sen kautta. Kansainvälisyyshanke on myös tällä hetkellä käynnissä.

Vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti, vanhempien vapaaehtoistyön myötä syntyy säästöjä. Raikun koululla toteutettava kyläkoulukahvilatoiminta on yhteistyötä lähialueen kaikenikäisten asukkaiden kanssa. Vanhempainyhdistyksen toiminnalla myös kerätään huomattavia summia varoja koulun toimintaan, mikä mahdollistaa retkiä ja sisäliikuntapäiviä. Vanhempien toimesta pidetään pihaa, kasvimaata ja marja- ja mehuvarastoa yllä. Olemme myös ehdottaneet omavastuuosuutta koulukyyteihin ja muihin kuluihin.

Koulun oppilaat ja oppilaiden perheet eivät koe rakennuksen olevan remontin tarpeessa. Palveluverkon kehittämissuunnitelmassa olleet remonttikustannukset ovat reilusti yläkanttiin, eikä niiden perusteista ole tietoa. Ihmettelemme myös sitä, minne kyläkoulujen oppilaat sijoitettaisiin, sillä tietojemme mukaan Huutijärven koulu on jo täynnä.

Raikun koulussa toteutetaan vahvasti kunnan julkituotua strategiaa. Kyläkoulu toimii alueen yhteisöllisyyden kiinnipitävänä liimana, ilman koulua ei yhteisöllisyyttä synny.  Kunnan Strategia 2020: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä. Palvelutuotannon painopiste on ennaltaehkäisyssä, asiakas/asukaslähtöisyydessä ja omatoimisuudessa sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Kyläkoulujen lakkauttaminen ei ratkaise kunnan talouden ongelmia, jotka ovat paljon kyläkoulujen kuluja suurempia. Kunnan säästötoimenpiteiden tulisi olla tasapuolisia kaikkia kuntalaisia kohtaan. Mielivaltaiselta tuntuvan vallankäytön sijaan Kangasalan kunta voisi olla edelläkävijä, jossa on arvot kohdallaan ja kyläkouluja EI LAKKAUTETA, vaan ne nostetaan esiin Kangasalan erikoisuutena ja vahvuutena.

Raikun Kyläkoulun oppilaiden vanhemmat