Tietävätkö valtuutetut lakkauttavansa myös Sahalahden kirjaston kolmen kyläkoulun ohella?

Kangasalan kunta aikoo lakkauttaa Sahalahden kirjaston vuonna 2017. Luvattua siirtoa entiseen kunnanvirastotaloon ei aiota toteuttaa. Näin säästetään käyttömenoja vuodessa 64 000 euroa ja siirtämisen aiheuttamat investointikulut 450 000 euroa.

Tämä on yksi toimenpide, jolla Kangasalan kunta tasapainottaa talouttaan vuoteen 2017 mennessä. Säästetään siis myös Sahalahden kirjaston verran.

Tästä ei ole kuitenkaan riviäkään ensi maanantaina käsiteltävässä budjettikirjassa ja taloussuunnitelmassa. Se vain sisältyy sivistyskeskuksen lukuihin. Valtuutetut saavat päätettäväkseen raamit. Heille ei kerrota mistä säästö koostuu.

Tarkempi tieto sisältyy tausta-aineistoon, jota ei ole jaettu valtuutetuille. Sen tietävät vain kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat solmineet talouden tasapainottamisesta paketin tuleville vuosille.

Onko tämä nyt sitä uutta päätöksentekokulttuuria? Avointa ja keskustelevaa.

Ensin tuotiin Lahdenkulman koulun lakkautus pikavauhdilla, ilman että ehdittiin toteuttaa hallintolain mukainen vaikutusmahdollisuus silloin, kun olisi ollut vielä tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa.

Seuraavaksi kävi ilmi, että tuntikehysten leikkauksista päätetään pelkkien algoritmien varassa, eikä siinä yhteydessä arvioida millaisiin luokkakokoihin se voi johtaa – samalla kun oli päätetty jättää ilmainen valtion opetusryhmäraha hakematta. Oli tehty esitys tietämättä mitkä sen vaikutukset ovat.

Nyt maanantaina jaetusta valtuustoaineistosta ilmeni, että tulevien vuosien säästöistä päätetään pussi päässä.  Valtuutetuille on kerrottu vain sanallisesti, että siellä on Kautialan ja Raikun koulujen lakkautus, mutta ei ole avattu millaisia säästöjä niillä aiotaan saada. Kun lukuja ei ole avattu, ei ole mahdollisuutta punnita niiden perusteita ja arvioida vaikutuksia.

Sahalahden kirjaston lakkautus on ilmestynyt toimenpidevalikoimaan jopa vastoin keväistä palveluverkkoselvityksen esitystä.

Olen jo kuullut muutamien luottamusmiehien sanovan, että ensi maanantaina päätetään vain vuoden 2015 asioista. Tulevat lakkautukset käsitellään sitten aikanaan. Mutta nämä tulevat lakkautukset ovat osa talouden tasapainotuksen keinovalikoimaa, joka lukujen tasolla on jo määrä hyväksyä maanantaina.

On älyllistä epärehellisyyttä väittää, että taloussuunnitelma ei merkitse mitään. Jos sanoo A, siitä seuraa B. Jos vuonna 2017 on Sahalahden kirjaston verran vähemmän rahaa, silloin ei ole Sahalahden kirjastoa. Mitä järkeä silloin on käsitellä kirjaston tulevaisuutta lautakunnassa, jos siltä on jo päätetty viedä rahat. Sama koskee Kautialan ja Raikun kouluja.

Jos taas tosiasiallinen päätös tehdään myöhemmin, miksi pitää edes käsitellä taloussuunnitelmaa, jossa lakkautukset on kirjoitettu sisään lukuihin. Jompikumpi päätös on turha.

Tällä valmistelumallilla valtuutetut eivät tiedä mistä päättävät. Ei käy kateeksi. Kuntalaisena on vielä kamalampaa. Ei tiedä mistä puskasta tulee mitäkin.

Mitä ikävämpi päätös, sitä avoimemmin ja perustellummin se pitää valmistella ja käsitellä. Sosiaali- ja terveyspuoli on vielä oma lukunsa. Onko lukujen takaa avattu valtuutetuille, mitä seuraa esimerkiksi psykiatrisen avohoidon lisäyksestä?

Kangasalla on ikävä kyllä perinteitä salailevasta ja virkamiesvaltaisesta valmistelusta. Sen seurauksena meillä on kulttuuritalo ja Pyykkö-museo, joiden hintalappu on noussut sietämättömän suureksi. Sen seurauksena Lamminrahkan alueen toteutus tulee luultavasti suistamaan koko kunnan suohon.

Hyvä kunnanvaltuutettu, joka luit tämän. Onko Sinulle kerrottu selkeästi, mistä olet päättämässä? Entä kuntalaisille?

Oletko valmis ottamaan takaisin sen vallan, jonka olemme Sinulle antaneet?

Hannele  Valkeeniemi