Kymmenes yhdistysten järjestämä itsenäisyysjuhla Kontulassa

Aura Rapatti piti juhlapuheen itsenäisyysjuhlassa.

Sahalahdella järjestettyjen itsenäisyyspäivän juhlien ketju ei katkennut Kangasalan kanssa tehtyyn kuntaliitokseen vuonna 2005. Jo saman vuoden itsenäisyyspäivänä sahalahtelaiset yhdistykset kokosivat voimansa ja järjestivät oman juhlan Kontulassa.

Tämän yhteistoiminnan hedelmistä sahalahtelaiset saivat nauttia jo kymmenennen kerran peräkkäin viime lauantain itsenäisyysjuhlassa Kontulassa, paikassa, jonne paikkakunnan miehet aikoinaan kokoontuivat lähteäkseen rintamalle.

Omin voimin, lähelle järjestettyihin juhliin on aina osallistuttu ahkerasti niin, että vieraita on yleensä ollut noin sadan henkilön verran. Tänä vuonna juhla kokosi väkeä keskimääräistä enemmän, kun paikalla oli runsaat 130 vierasta. Viimevuotisesta yleisöennätyksestä kuitenkin jäätiin vielä kahdenkymmenen osallistujan verran.

Vierasjoukko koostui nytkin hyvin kattavasti eri-ikäisistä ihmisistä. Mukana oli niin lapsia, nuoria kuin monen ikäisiä aikuisia.

 

Voimaa yhteisöstä

 

Kontulan tilaisuudessa juhlapuheen piti 21-vuotias tekniikan ylioppilas Aura Rapatti, joka puheessaan tarkasteli muiden muassa yhteiskunnan hyvinvointia, Suomen tulevaisuutta ja koulutusjärjestelmän muutosta. Rapatti kysyi, voisimmeko tyytyä vähempään kuin mitä nyt hyvinvointipalvelujen kautta saamme.

–Toinen kysymys on palvelurakenteen supistaminen ja muovaaminen vastaamaan Suomen valtion taloudellista tilannetta. Hyvinvointia ei voida loputtomasti ylläpitää velalla ja luonnonvaroja tuhlailevasti kuluttamalla.

–Päätökset palveluiden rakenneuudistuksesta on tehtävä ja ne on tehtävä pian.

Rapatti toivoo kuitenkin, että mahdolliset palveluiden supistamiset eivät johtaisi alakuloon, vaan että suomalaiset muistaisivat rintamaltakin tutun veljeä ei jätetä –sanonnan. Vahvasta yhteisöstä ja tukijoukoista saa voimaa vaikeinakin aikoina.

 

Koulutus tärkeää

 

Aura Rapatti kokee koulutuksen erittäin tärkeänä asiana itsenäisen Suomen tulevaisuuden kannalta.

–Tiedon tehokas etsiminen ja löytäminen sekä sen kriittinen tarkastelu korostuvat. Tarvitaan prosessointitaitoja ja kykyä soveltaa sekä myös kykyä tuottaa tietoa.

Rapatti toivoo, että vireillä olevan koulutusjärjestelmäuudistuksen muutokset ovat merkittäviä.

–On outoa, ettei teknologian mallimaassa ole herätty siihen, että myös teknologiaa tulisi opettaa monipuolisesti lapsille. On todella kummallista, ettei edes yleissivistävässä lukiossa ole yhtään pakollista ATK-tuntia ohjelmoinnista puhumattakaan.

Juhlan nuoria vieraita Aura Rapatti kehotti ottamaan kaiken irti erinomaisista kouluista.

–On uskallettava vaatia enemmän, on kysyttävä ja kyseenalaistettava, hän innosti.

 

Itsenäisyys kasvattaa

 

Aura Rapatti tarkasteli itsenäisyyttä myös yksilökohtaisella tasolla. Tällöin itsenäisyys lähtee liikkeelle itsenäisesti toimivista ihmisistä, jotka kykenevät järkevään ajatteluun ja sen pohjalta tehtyihin päätöksiin yhteisistä asioista.

–Itsenäisyys kasvattaa ja vahvistaa ihmistä. Se ei tarkoita yksin tekemistä vaan päinvastoin usein vastuun kantamista ryhmän jäsenenä.

Itsenäisyysjuhlan tervehdyssanat lausui Martti Seppälä Lions Club Sahalahden edustajana. Musiikkia esittivät Johanna Mattila, viulu, ja Jyrki Lähteenmäki, piano.