Liikunnallista vauhtia Pälkäneen kuntaan

Pälkäneen kunnanvaltuusto teki loistavan päätöksen käynnistää pitkään odotetun kiikuntahallin suunnittelun kunnan keskustaan. Tämä on kauaskantoinen hyvä päätös koko kunnan kehittymisen kannalta.

Liikunnan merkitys kaikenikäisten terveydelle ja hyvinvoinnille on merkittävä – asia, joka tiedostetaan yhä paremmin.

Liikuntahalli lisää kunnan vetovoimaisuutta tänne muuttoa suunnittelevien ihmisten ja yritysten ajatuksissa.  Yritykset siirtävät toimintojaan sinne, missä työntekijät viihtyvät.  Meillä on kuukausien mittainen pimeä ja huonojen kelien aika, jolloin liikuntahalli on monen harrastajan kannalta todella tärkeä.

Liikuntahallin monipuolisesta merkityksestä ja tärkeydestä on hyvänä esimerkkinä Luopioisten liikuntahalli, jonka rakentamisesta aikanaan tehty päätös on kantanut paikkakunnalla paljon hedelmää. Voi vain kuvitella, mitä ihmiset sanoisivat, jos nyt joku päättäisi, että otetaan liikuntahalli pois! Hallin ansiosta suuri osa niin pienistä lapsista, koululaisista, työikäisistä kuin ikäihmisistäkin harrastaa liikuntaa.

Liikuntahalli vaikuttaa kuntaan ja kuntalaisiin monella hyvällä tavalla:

 

Lapset ja nuoret

Liikunnalla on lapsille ja nuorille merkittävä positiivinen vaikutus koko tulevaan elämään.  Se antaa mahdollisuuden terveempään elämään ja kehittää myös tärkeitä sosiaalisia taitoja. Liikuntaa harrastavat nuoret ovat myös kysyttyjä työntekijöitä yrityksissä. Liikunnan harrastaminen tukee opiskelussa pärjäämistä. Lapsille liikuntaryhmät kehittävät mm. ketteryyttä, notkeutta, koordinaatiota.  Erityisen merkittäviä ryhmät ovat sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta, ja siellä solmitut ystävyyssuhteet voivat kestää läpi elämän.

 

Työikäiset

Liikuntaa tulisi harrastaa koko eliniän. Vapaa-ajan harrastamisen lisäksi monet yritykset ja työyksiköt tukevat liikunnan harrastamista. Työhyvinvointi ja työssä viihtyminen lisääntyvät työporukan yhteisillä pelivuoroilla. Liikuntahalli mahdollistaa erilaiset liikuntaharrasteryhmät niin vapaa-aikaan kuin tyky-liikuntaankin.

 

Ikäihmiset

Halli mahdollistaa ikäihmisille monipuoliset terveyttä ja kuntoa edistävät liikuntaharrastukset yhdessä tutun porukan kanssa. Yhteiset liikuntahetket tuovat virkeyttä sekä ruumiille että mielelle. Ikäihmiset pysyvät pidempään terveinä ja omatoimisina, ja se parantaa heidän hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan.

 

Kuntatalous

Voidaan sanoa, että halliin sijoitettu euro säästää tai tuo kolme euroa pitkällä juoksulla erilaisten seurannaisvaikutusten ansiosta.  Harvalla kunnan investoinnilla voidaan saada aikaan vastaavia hyötyjä.

Liikuntahalli vaikuttaa uusien kuntalaisten ja yritysten myötä verotulojen kasvuun. Ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn paraneminen säästää merkittävästi sosiaali- ja terveyskustannuksia, kun he pysyvät pidempään omatoimisina.

Merkittävä positiivinen taloudellinen vaikutus on myös lasten, nuorten ja työikäisten liikunnalla, jota hallin rakentaminen varmasti lisää.

 

Pälkäneen kunnalla on yhteistyökumppaneina hyviä organisaatioita, joiden avulla saadaan organisoitua liikuntahallin käyttöaste korkeaksi. Kunnan liikuntatoimi tekee erittäin hyvää yhteistyötä eri organisaatioiden ja järjestöjen kanssa, muun muassa seurakunta, Luja-Lukko, MLL, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys, Valkeakoski-opisto jne.

 

Pentti Lahtinen