Suuria tilhi- ja rastasparvia kiertelee edelleen Pirkanmaalla

Yllättävän suuria tilhi- ja räkättirastasparvia kiertelee ajankohtaan nähden Pirkanmaalla. Tämä johtuu Suomen hyvästä marjavuodesta. Tilhet ja rastaat saapuivat Pirkanmaalle ja Etelä-Suomeen tavallista myöhemmin, koska pohjoisessakin on niille vielä ravintoa. Pirkanmaalla on myös ennätyksellisesti talvea viettäviä räkättirastaita. Räkättirastasparvia on havaittu etupäässä maakunnan etelä- ja lounaisosissa. Taviokuurnia on talven aikana havaittu yllättävän niukasti, kun ottaa huomioon hyvän marjavuoden. Taviokuurnista suuri osa on jäänyt Keski-Suomeen, Oulun lääniin ja Itä-Suomeen. Myös urpiainen on ollut tänä talvena varsin vähissä Pirkanmaalla. Urpiasparvet ovat olleet pääsääntöisesti muutaman kymmenen linnun muodostamia. Viikon sisällä on havaittu vain pari yli sadan linnun urpiaisparvea.

Pihabongauksessa vähän urpiaisia

Viikonloppuna pidetty valtakunnallinen BirdLife Suomen Pihabongaustapahtuma vahvisti osaltaan tilhien ja rastaiden poikkeuksellisen suuren määrän ja urpiasten vähyyden. Valtakunnallisesti tarkasteltuna alustavat tulokset perustuvat lähes 13 000 pihan tuloksiin. Pirkanmaalla alustavat tulokset perustuvat 909 laskentapihan tuloksiin. Kärkiviisikko on aivan sama kuin valtakunnallisestikin: talitiainen 7050 yksilöä, tilhi 6 580 yksilöä, keltasirkku 5 330 yksilöä, sinitiainen 4  530 yksilöä ja pikkuvarpunen 3 550 yksilöä.