Pohjavesien suojelusuunnitelma tarpeen päivittää

Kangasalan pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittäminen on kunnan ympäristönsuojelun mukaan tarpeen. Nykyinen suojelusuunnitelma tehtiin yhteistyössä Kangasalan Veden, Kangasalan kunnan teknisen keskuksen ja ympäristöpalvelukeskuksen, Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Tavase Oy:n kanssa syksyllä 2005 ja keväällä 2006.

Pohjavesien ja järvien kuntoa sivusi Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunta lausunnossaan Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmasta. Manner-Suomessa on kaikkiaan viisi vesienhoitoaluetta, joille ollaan laatimassa vesienhoitosuunnitelmia, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjauksia, tavoitteita ja toimenpiteitä. Suunnitelmia laaditaan kuuden vuoden jaksoille, ja nyt valmisteltavana on suunnitelma vuodesta 2016 eteenpäin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta kritisoi, että suunnitelman toimenpideohjelmasta puuttuvat Lahdentien suojaustoimet. Näin siitäkin huolimatta, että Vehoniemenharjun pohjavesialue on merkitty suunnitelmassa erityisalueeksi ja vilkkaasti liikennöity Lahdentie on nähty suurimmaksi riskiksi pohjavedelle.

Lisäksi lautakunta lisäisi Kangasalan Kirkkojärven kunnostettaviin Natura-kohteisiin ja huomioisi Sahalahden Kirkkojärven kunnostettavien järvien joukkoon yhdessä Pakkalanjärven ja Keljonjärven kanssa.

Pälkäne päivitti oman pohjavesien suojelusuunnitelmansa viime vuonna.