Tienpitäjä ja urakoitsijat tekevät parhaansa

Nimimerkit Liukkaan kelin kuski ja Oikeaa kritiikkiä, väärä osoite ovat tällä palstalla pohtineet teiden hoidon vastuita ja hoidon tasoa.

Maantiet ovat yksiselitteisesti valtion vastuulla olevia yleisiä kulkuväyliä, joiden tienpidosta vastaavat Liikennevirasto ja alueellinen ELY-keskus. Edellinen ohjaa valtion budjetissa tienpitoon myönnetyt määrärahat ELY-keskukselle, joka puolestaan hankkii tarvittavat toimenpiteet kilpailluilta markkinoilta.

Maanteiden hoito avattiin eduskunnan päätöksellä kilpailulle asteittain vuoden 2001 alusta siten, että vuonna 2005 kaikki Suomen noin 80 hoidon alueurakkaa oli kilpailutettu. Nykyinen Kangasalan hoitourakka alkoi 1.10.2011 ja viisivuotisena urakkana päättyy 1.10.2016. Destia Oy voitti urakan ja toimii ELY-keskuksen kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti päätoteuttajana ja vastaa tilaajalle urakan alueen teiden hoidon toteuttamisesta sopimuksessa määritellyillä laatukriteereillä kaikilta osin.

Kyseessä on laatuvastuu-urakka, mikä tarkoittaa sitä, että tilaaja tekee ainoastaan pistokoetarkastuksia toteutuneen laadun toteamiseksi. Mikäli tarkastuksissa todetaan laadunalituksia, niin näistä voi seurata sanktio, joko huomautus tai rahallinen sakko.

Päätoteuttaja voi tehdä tarvittavat toimenpiteet itse omalla kalustollaan tai käyttää aliurakoitsijoita. Nykyinen toimintamalli on johtanut siihen, että niin Kangasalan urakassa kuin muissakin pääosa töistä teetetään aliurakkana.

Joissakin urakoissa on menty niin pitkälle, että pääurakoitsijalla on ainoastaan työnjohto omaa henkilöstöä. Tällöinkään päätoteuttaja ei ole mikään rahastava välikäsi, vaan aidosti vastaa kaikin osin urakan toteuttamisesta.

Valtio on määritellyt laatutason, missä tiestö pidetään. Taustalla on maantielaki, joka edellyttää tiestön pidettäväksi liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tiestöllä olisi ympäri vuoden kesäkeli tai että tiet olisivat aina priimakunnossa. Tähän ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta eikä rahaakaan. Viime kädessä riitatilanteissa oikeuslaitos määrittelee, oliko tie siinä kunnossa kuin laki edellyttää.

Tienkäyttäjien odotukset ja tienpitäjän tarjoama laatu eivät aina kohtaa. Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä mitataan määrävälein tehtävillä tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksilla, jotka tehdään erikseen talvi- ja kesäajalle.

Pääteiden osalta tilanne on vielä kohtalaisen hyvä, mutta alemmalta tieverkolta tulee kriittistä palautetta. Palautetta voi antaa myös suoraan Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen, jonka yhteystiedot löytyvät ELY-keskuksen internetsivuilta www.ely-keskus.fi. Palautteen voi antaa puhelimella, sähköpostilla tai palautelomakkeella.

Uutena palveluna on karttapohjalle kohdennettava palaute. Akuuteissa tilanteissa, joissa toimenpiteitä tarvitaan nopeasti, on syytä soittaa Tieliikennekeskukseen tienkäyttäjän linjalle 0200-2100. Tällöin tieto välittyy sekä urakoitsijalle että tilaajan aluevastaavalle.

Tienpitäjän suurimpia haasteita on tällä hetkellä teiden päällysteiden kunnon heikkeneminen. Märät kelit ja nollan molemmin puolin sahaava lämpötila kuluttavat ja rapauttavat päällysteitä sitä tahtia, että nykyisellä tienpidon rahoituksella tilannetta ei pystytä hallitsemaan.

Teiden kunto heikkenee koko ajan ja vaikeuttaa selvästi myös teiden hoitoa. Pirkanmaalla on yritetty vastata tähän haasteeseen irrottamalla päällysteiden paikkaukset hoitourakasta ja teettää tämä työ päällystämiseen erikoistuneella urakoitsijalla. Kangasalan hoitourakan alueella on kolmen muun urakan kanssa tämä malli käytössä. Urakan voitti NCC Roads Oy ja urakan nimeksi annettiin KIMPPA.

Päällystevaurioista voi antaa palautetta muiden kanavien lisäksi sosiaalisessa mediassa osoitteessa www.facebook.com/kimppaurakka.

Niukkenevista tienpidon määrärahoista huolimatta sekä tienpitäjä että urakoitsijat yrittävät tehdä parhaansa, jotta Suomen pyörät pyörivät 24/7. Välillä tienkäyttäjien suhtautuminen tien päällä työtään tekeviin kunnossapidon ammattilaisiin tuntuu kohtuuttomalta. He tekevät työtä liikkujien eteen oli sitten arki tai pyhä, yö tai päivä.

Hyvällä yhteistyöllä ja tienkäyttäjien omalla toiminnalla liikenne saadaan sujumaan kulloisissakin olosuhteissa mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Oma nopeus pitää sovittaa olosuhteiden mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että aina ei voi ajaa nopeusrajoituksen mukaista enimmäisnopeutta.

 

Heikki Ikonen

Kunnossapitopäällikkö

Pirkanmaan ELY-keskus

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?