Kaikille ei kerry riittävästi eläkettä

Luopioisten vasemmistoliitto kävi vuosikokouksensa ohessa vilkasta keskustelua ajankohtaisista asioista. Esiin nousivat muun muassa valtion velkaantuminen, lisävelan ottaminen, tulevat säästötoimenpiteet, leikkaukset, työllisyys, eläkkeet, sosiaaliturva, vanhusten hoiva sekä maan sisäinen ja ulkoinen turvallisuus.

Suomi joutuu edelleen ottamaan lisää velkaa. Luopioisten vasemmistoliiton mielestä velkaantuminen ei voi jatkua loputtomiin, muuten Suomi päätyy Kreikan tielle.

Kokoomus on ehdottanut etuuksien jäädyttämistä. Luopioisten vasemmistoliiton kokouksessa oltiin sitä mieltä, ettei nykyisistä palveluista voi enää leikata. Leikkauksista kärsisivät eniten juuri heikoimmissa asemissa olevat vähävaraiset ihmiset.

Huoli työllisyydestä on kaikkien yhteinen. Voittojen maksimoimiseksi työt on siirretty veroparatiiseihin, joissa ei tarvitse maksaa yritysveroja. Halpojen kustannusten maissa voidaan hyödyntää halpaa työvoimaa, jopa lapsityövoimaa.

Luopioisten vasemmistoliiton mielestä tulevan eduskunnan ja hallituksen pitää keskittyä työpaikkojen luomiseen. Erityisesti pitää tukea pieniä perheyrityksiä. Yritysystävällinen ilmapiiri ja byrokratian keventäminen luovat työpaikkoja ja verotuloja.

Suomeen uhkaa syntyä huonosti toimeentuleva eläkeläisten ryhmä. Maassa on 300 000 työtöntä ja kasvava joukko pätkätyötä tekeviä, joille ei kerry riittävästi eläkettä.

Sosiaaliturvan vasemmistoliitto pitäisi nykyisellä tasolla, vaikka valtion talous joutuukin koville. Myös kunnat ovat taloudellisesti ahtaalla, kun työllisyyden kasvu pienentää verotulojen määrää.

Pienet eläkkeet ja tulot Luopioisten vasemmistoliitto vapauttaisi veroista, jottei näiden väestöryhmien tarvitsisi turvautua sosiaaliturvaan.

Kukaan ei rakasta veroja, mutta niistä valtion ja kuntien rahoitus muodostuu. Siksi tulo- ja muita veroja ei voida vähentää kaiken aikaa etenkään suurituloisilta. Kaikkein eniten tienaavat siirtävät veroilta välttyäkseen kirjansa Ruotsiin.

Luopioisten vasemmistoliiton mielestä kaikille on taattava tasapuolinen mahdollisuus käydä kouluja, koska se takaa tulevaisuudessakin ammattitaitoisen ja osaavan väestön töihin.

Suomella on myös oltava vara ottaa vastaan maahanmuuttajia. Heidät on saatava kotiutettua, kieli- ja ammattiopintoihin ja työelämään.

Luopioisten vasemmistoliiton vuosikokous oli hyvin huolestunut Nato-puheista. Jopa muutamat johtavat poliitikot kannattavat avoimesti sotilaallista liittoutumista. Vasemmistoliiton mielestä omat puolustusvoimat ja hyvien suhteet naapurimaihin ovat paras turvallisuuden tae.

Kokousväki toivoi, että tulevalta eduskunnalta ja eri puolueilta löytyisi yhteistä hyvää tahtoa eli konsensusta, jolla Suomi vedettäisiin kuiville laman suosta. Hetkessä tämä ei tapahdu, mutta pitkäjännitteisesti Suomi rakennettiin hyvinvointivaltioksi sotien jälkeenkin.

Eero Korkeila