Työtä ja toimeentuloa Suomeen ja Pirkanmaalle

Päättyvällä hallituskaudella on epäonnistuttu nostamaan Suomen työllisyysastetta ja katkaisemaan työttömyyteen ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen johtavia epäedullisia prosesseja. Selvää on, että 2020-luvulla Suomi pärjää globaalissa kilpailussa vain toimivilla työmarkkinoilla ja uusilla, innovatiivisilla ratkaisuilla työttömyyden hoidossa. Tarvitaan lisää työpaikkoja, erityisesti nuorille. Juuri työmarkkinoille siirtyville ihmisille on oltava enemmän mahdollisuuksia ensimmäisen työpaikan saamiseen. Eläkeiän pidentäminen ratkaisuna ei toimi yksin, vaan tarvitaan työurien pidentämistä myös alkupäästä. Opiskelun ohella tehtävä työ ansaitsee arvostusta, se on osa työuraa.

Koska suurin osa tulevaisuuden työpaikoista luodaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, niiden on voitava palkata työvoimaa ilman, että kyseinen investointi rapauttaa yrityksen taloutta. Tällä hetkellä monet yritykset olisivat valmiita palkkaamaan lisää työvoimaa, mutta taloudelliset resurssit eivät siihen riitä työnantajamaksujen ja -velvollisuuksien ollessa liian suuria ja raskaita. Esimerkiksi yrityksen ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on tehtävä helpommaksi. Lisäksi palkoista ja eduista on voitava sopia joustavammin suoraan työpaikoilla. Myös oppisopimuskoulutuspaikkoja olisi enemmän tarjolla, mikäli yrityksen ei tarvitsisi heti sitoutua maksamaan opiskelijalle täyttä palkkaa oppisopimusajalta, vaan palkka voisi nousta ammattitaidon ja kokemuksen lisääntyessä.

Erityisesti Pirkanmaalla työttömyys on kasvanut enemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Työllisyystilanne oli Pirkanmaalla helmikuun lopussa koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,4 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 13,5 prosenttia (AL 24.3.2015). Tällaiseen kehitykseen on puututtava. Työnteon ja työn vastaanottamisen tulisi olla aina kannattavaa. Nykyisellään sosiaaliturva muodostaa kannustinloukkuja eikä näin aina ole. Työttömän oikeus tienata 300 euroa ilman työttömyysturvan menettämistä on ollut hyvä muutos, mutta työmarkkinat kaipaavat lisää ratkaisuja. Esimerkiksi perustulokokeilu voitaisiin aloittaa Pirkanmaalta, ja sen toimiessa laajentaa se koko maata koskevaksi.  Suomen talous saadaan nousuun ainoastaan työn ja toimeliaisuuden lisäämisellä.

Jouni Ovaska
Puoluevaltuuston puheenjohtaja
Kansanedustajaehdokas (kesk.)