Mustakorven ampumarata sai luvan

Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan Mustakorven ampumaradalle. Kuhmalahden-Sahalahden riistanhoitoyhdistys haki ympäristölupaa jo vuonna 2010. Hallinto-oikeus kumosi keväällä 2012 myönnetyn luvan puuttuvan meluselvityksen vuoksi.

Uutta käsittelyä varten tehdyn meluselvityksen mukaan äänitaso ei ylitä raja-arvoja loma-asuntojen luona. Mittauksia tehtiin etenkin meluisimmalla skeet-radalla.

Pääosin kesäaikaan käytettävä ampumarata on syrjässä asutuksesta. Lähin vakituinen asunto sijaitsee 1,2 kilometrin päässä ja kesämökki 0,9 kilometrin päässä. Luvasta valittivat Längelmäveden Hepolahden ranta-asukkaat.

Lupamääräyksillä pyritään varmistamaan, ettei ampumaradasta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Ympäristöluvan mukaan ampua saa kello 8.30 ja 21 välisenä aikana. Vaientamattomilla korkeapaineisilla aseilla ja haulikoilla ammunta on kielletty lauantaisin kello 18 jälkeen ja pyhäisin ennen puolta päivää. Neljänä kisapäivänä kesässä saa ampua ilman aikarajoja.

Luvan mukaan kivääriradan taustavallia korotetaan ja jyrkennetään siten, että luodit osuvat valliin. Metallia sisältävät hylsyt toimitetaan metallinkeräykseen ja lyijyjäte vastaanottopaikkaan. Lyijy-, arseeni, kromi- ja antimonipitoisuudet mitataan rata-alueen läpi kulkevasta ojasta tänä vuonna.

Ampumarata-alueella on trap-rata, kaksi skeet-rataa sekä liikkuvan hirven radat. Haulikolla ammutaan noin 30 000 kiekkoa vuodessa, kiväärillä 6000 laukausta ja pienoiskiväärillä tuhat laukausta. Sahalahden ja Kuhmalahden välissä sijaitsevan ampumaradan entinen lupa on vuodelta 1987.

Kuhmalahden-Sahalahden riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Erkki Elkelä (vasemmalla), Kuhmalahden Metsästysseuran puheenjohtaja Pertti Alanko, Mettäkulman Mettämiesten puheenjohtaja Tero Laurila ja Sahalahden Metsästysyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Ojanen esittelivät Mustakorven ampumarataa elokuussa 2012.