Valokuituyhtiö sai armonaikaa

Keskustan valokuitukartalle on kertynyt toista sataa täplää. Haja-asutusalueilla valokuidusta kiinnostuneita kiinteistöjä on toinen mokoma. Kunnan nettisivuilta löytyvä kartta ohjaa valokuidun suunnittelua ja rakentamista. Oman yrityksensä tai kotitalonsa ehtii vielä merkitä mukaan.

Pälkäneen keskustan asukkaat ovat alkaneet saada ilmoituksia kiinteiden puhelin- ja nettiyhteyksien katkaisusta. Vanhat kuparilangat puretaan pois samalla kun Elenia siirtää sähköverkon pylväistä maan alle.

Pälkäneellä selvitetään pikavauhdilla valokuituverkon rakentamista, koska esimerkiksi yritykset eivät voi jäädä mobiiliyhteyden varaan. Myös monet kotitaloudet ovat kiinnostuneita nopeasta laajakaistasta.

Kiinteän puhelinverkon purkamisesta kuultiin maaliskuun puolivälissä, kun Elenia esitteli sähköverkon maakaapelointia kuntalaisille. Nuijan tilaisuuden jälkeen uskottiin, että valokuituyhteydet rakentava yhtiö tai osuuskunta on perustettava parissa viikossa ja kaapelikelojen pitää olla montun reunalla toukokuussa, kun työmaa etenee Taustiin. Kunnan väliintulo antaa kuitenkin armonaikaa yhtiön perustamiselle.

Kunta teettää suunnitelmat keskustan valokuituverkosta ja vetää sähköjohtokaivantoon putket, joihin valokuitu voidaan puhaltaa myöhemmin. Putken materiaalikustannukset eivät paljon poikkea valokuidun hinnasta, mutta rakentamisen kokonaishinta jää tällä mallilla edullisemmiksi.

– Sähköverkkoa rakennetaan pala kerrallaan sieltä täältä ja johtoja kytketään myöhemmin yhteen. Valokuitua ei kannata rakentaa samalla tavalla, sillä jokainen liitos on kallis, Pälkäneen tietohallintopäällikkö Harri Pinola sanoo.

Sähköjohtotyömaan yhteydessä on tarkoitus rakentaa runkoverkon putkilinjat sekä liitoskaivoja, joista valokuitua vedetään kiinteistöihin, kun liittymiä myyvä yhtiö on pystyssä. Yhtiö- ja toimintamallia selvittelee Timo Ojala.

 

Kaksi valokuitusuunnitelmaa

Pälkäneen kunta teettää keskustan valokuitusuunnitelmat Eltel Networksilla. Lisäksi laaditaan toinen, yleispiirteisempi suunnitelma koko kunnasta. Se annettiin Soneran tehtäväksi.

– Suunnitelma antaa karkean käsityksen siitä, mitä valokuidun rakentaminen tulee maksamaan millekin alueelle, Harri Pinola sanoo.

Kenelläkään ei ole rahkeita rakentaa kerralla valokuituverkkoa koko laajan kunnan alueelle, sillä se maksaisi kymmeniä miljoonia. Timo Ojalan visiona on, että valokuitua rakennetaan sitä mukaa kun kylillä herää tarve saada vauhdikkaat tietoliikenneyhteydet.

– Pala kerrallaan koko Pälkäne valon nopeuteen, hän määrittelee tavoitteen.

Jos yhteistyö operaattoreiden kanssa toimii, joka kolkkaan ei tarvitse vetää runkoverkkoa, sillä eri puolilla pitäjää on kytkentäpisteitä, joista pääsee runkoverkkoon.

– Kymmenenkin talon keskittymä saattaa olla riittävä, jotta kylälle kannattaa perustaa valokuituosuuskunta, Timo Ojala sanoo.

Pöytä pyritään kattamaan valmiiksi paikallisia toimijoita varten. Ojala selvittää valmiiksi sekä tekniset ratkaisut että osuuskunta- ja rahoitusmallit.

Hänen ajatuksenaan on, että ajan myötä osuuskunnat yhdistyisivät. Näin niiden väliin jääneet kiinteistöt olisivatkin keskellä osuuskuntaa, ja vähitellen koko kuntaan saataisiin kattava valokuituverkosto.

 

Operaattorit ovat heränneet

– Putken päässä näkyy valoa, Timo Ojala kuvaa valokuituhankkeen etenemistä.

”Selvitysmies” sanoo toimivansa myös eräänlaisena unilukkarina.

– Olen kiertänyt yrityksissä ja järjestöissä selvittelemässä vaihtoehtoja. Teknisesti ei oikeastaan ole muuta järkevää vaihtoehtoa kuin valokuitu. Kyse on lähinnä siitä, miten se rakennetaan.

Hankkeessa saadaan apua operaattoreilta. Niitä ei kiinnosta verkon rakentaminen, mutta ne tarjoavat mielellään palveluitaan paikalliselle toimijalle.

– Useampikin operaattori on osoittanut kiinnostusta, kun ne ovat huomanneet, että Pälkäneellä ollaan tosissaan rakentamassa valokuitua, Timo Ojala kertoo.

Hän arvelee, että myös operaattorit tulevat tarjoamaan joillain alueilla valokuituyhteyksiä.

– Mutta saattaa olla, että oman yhtiön tai osuuskunnan avulla yhteydet saa edullisemmin.

Pälkäneelle on tavoitteena rakentaa avoin verkko. Silloin valokuitu ei määräisi operaattoria, vaan jokainen liittyjä ratkaisisi itse, kenen yhteydet ja palvelut ottaa.

Yrityksille valokuitu tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Ne voivat vuokrata oman kuidun ja rakentaa huippunopean ja -turvallisen yhteyden suoraan yrityksen omalle palvelimelle, vaikka se olisi kaukanakin. Myös kunta rakentaa vastaavalla periaatteella omaa verkkoaan: kunnan toimipisteet yhdistetään valokuidulla keskustaan, josta on vain yksi liittymä nettiin.

 

Valokuituhankkeelle 115 000 euron määräraha

Valokuitusuunnitelmiin ja -selvitykseen sekä keskustan putkien rakentamiseen ei ole varattu tälle vuodelle määrärahaa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeeseen satsattaisiin 115 000 euroa.

– Suunnitelma maksaa toistakymmentä tuhatta, ja loput uppoavat äkkiä rakentamiseen, Harri Pinola sanoo.

Keskustan suunnitelmat pyritään tekemään vauhdilla, jotta putket päästäisiin vetämään sähköjohtotyömaan yhteydessä. Kiireisin on Taustin osuus, jossa osa töistä saatetaan joutua tekemään jälkikäteen.

Vaikka valokuituyhtiö perustettaisiin nopeasti, verkoston rakentaminen vie aikaa. Siksi syksyllä kiinteät yhteytensä menettävät saattavat joutua elämään hetken aikaa mobiilin varassa.

Liittymien hinta selviää siinä vaiheessa, kun yhtiö tai osuuskunta on perustettu. Liittyjien määrän ja etäisyyden lisäksi hintaan vaikuttaa se, miten kaukana on kytkentäpiste.

Toista sataa Pälkäneen keskustan kiinteistöä on jo merkinnyt itsensä kunnan nettisivuilta löytyvälle valokuitukartalle. Haja-asutusalueilla valokuidusta kiinnostuneita on toinen mokoma.

Kartalle merkityt täplät auttavat yhtiön perustamisessa ja verkoston suunnittelussa.

– Oma talo, yritys tai mökki kannattaa merkitä kartalle, sillä täplä ei sido mihinkään. Se ei lupaa valokuitua, mutta varmistaa, että kiinteistön tarpeet otetaan huomioon, kun verkkoa suunnitellaan ja rakennetaan, Timo Ojala sanoo.

Hänen mielestään kesäasukkaidenkin kannattaa pohtia valokuidun tarvetta.

– Se ei välttämättä ole ajankohtainen juuri nyt, mutta pian tilanne voi olla toinen, jos aikoo vaikka siirtää työt tai yrityksen eläkepäivien alla tai kesäaikaan mökille.

Ojala muistuttaa, että valokuitu on sijoitus 50 vuodeksi.

– Päätelaitteet voivat kehittyä ja nopeutua, mutta valokuitu ei vanhene, sillä tietoa on vaikea saada kulkemaan valoa nopeammin.

Maakaapeli lähestyy Pälkäneen keskustaa. Samalla aiotaan vetää putket, joihin myöhemmin perustettava yhtiö voi vetää valokuidut.