Kevättulvat kuukauden aikaisessa

Pirkanmaan järvissä on huhtikuun puolivälissä tavanomaista enemmän vettä, vaikka talvella oli normaalia vähemmän lunta. Sulaminen alkoi jo helmikuun lopulla. Lumeen sitoutunut vesimäärä oli suurimmillaan helmikuun alkupuoliskolla eli reilut puolitoista kuukautta tavallista talvea aiemmin.

Talven sademäärä oli tavallista suurempi, mutta etenkin lopputalvesta sateet tulivat vetenä. Huhtikuun puolella lunta oli enää paikoitellen.

Varhainen sulaminen nosti säännöstelemättömien järvien pintoja kevätkorkeuksiin toista kuukautta tavanomaista aiemmin. Huhtikuun puolivälissä Kukkian ja Mallasveden pinnat olivat 14 senttimetriä normaalikevättä korkeammalla.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet nousevat kesäkorkeuksiin toukokuussa: Pyhäjärvellä toukokuun aikana, Vanajavedellä ja Kyrösjärvellä toukokuun alussa.

Pohjois-Pirkanmaalla lunta oli enemmän ja se sulaa myöhemmin. Sen vuoksi Näsijärveen tuleva vesimäärä pysyy melko suurena ainakin toukokuun ajan. Jos kevät etenee nykytahtiin, kesäajan vedenkorkeudet saavutetaan Näsijärvellä kesäkuun alussa

Säännöstellyissä järvissä tehdään keväisin tilaa sulamisvesille laskemalla vedenkorkeuksia, mutta tänä keväänä ei ole ollut tarvetta varautua Kokemäenjoen tulviin. Vähäisen lumimäärän ja aikaisen kevään vuoksi Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven vedenkorkeuksia ei laskettu niin paljon kuin tavanomaisena vuonna.

Säännösteltyjen vesien korkeudet olivat alimmillaan huhtikuun alussa ja ovat nyt jo nousussa. Näsijärven vedenkorkeus on 44 senttimetriä ja Pyhäjärven 24 senttimetriä ajankohdan keskimääräistä korkeampia. Vanajavedellä vedenkorkeutta on nostettu jo maaliskuun alussa.