Luopioisten sotaveteraanimatrikkelihanke

Luopioisten veteraanimatrikkelitoimikuntaa johtanut Asko Valkama (toinen oikealta) kertaa yli 12-vuotisen urakan vaiheita. Omistuskirjoitusta tekemässä toimituskuntaan kuulunut Reino Toivio. Vuoroaan odottaa Esko Koskenvesa ja toimitusta valvoo kirjan kustantaneen Kukkia-seuran puheenjohtaja Erkki Toivari.

Luopioisten sotaveteraanien osallistumisesta talvi- ja jatkosodanaikaiseen maanpuolustukseen ilmestyi ensimmäinen julkaisu vuonna 1977. Tällöin Luopioisten reserviläisten ryhmä Tuovi Seppälä, Aku Körhämö, Mauno Heikkilä ja Tatu Heikkilä julkaisivat 122-sivuisen kirjan ”Luopioisten miesten sotatie 1939–1944”. Tässä kirjassa on lyhyt selostus Luopioisten pitäjässä perustettujen komppanioiden taisteluista.

Kirjassa on myös Luopioisten sankarivainajien luettelo sekä selostus lottien sodanaikaisesta toiminnasta.

Maassamme ryhdyttiin laatimaan 1970-luvulta lähtien  talvi- ja jatkosodan veteraaneista joukko-osastokohtaisia historiikkeja ja matrikkeleita.

Luopioisten veteraaneja ilmeisesti laajimmin esitteli Suomen rintamamiehet 1939–1945 -kirjasarjan viidettä divisioonaa käsitellyt liki 1200-sivuinen julkaisu, joka ilmestyi vuonna 1978.

1980-luvulla, kun sotien päättymisestä oli kulunut neljä vuosikymmentä, alkoi vähitellen ilmestyä kuntakohtaisia sotaveteraanimatrikkeleita. Niistä ensimmäisiä oli ilmeisesti Nivalan veteraanien yli 400-sivuinen matrikkeli vuodelta 1984, josta on otettu lisäpainos vuonna 1992. Matrikkelitoimikunnan puheenjohtajana oli maanviljelijä Arvi Ruuttunen, tunnetun oopperalaulaja ja pastori Esa Ruuttusen isä. Pari vuotta myöhemmin ilmestyi Alajärven veteraanien matrikkeli.

Veteraanimatrikkeleita alettiin näin koota vähitellen eri puolilla maatamme.

Lapin läänissä maaherrana ollut Hannele Pokka kutsui syksyllä 1997 lapin läänin kuntien ja seurakuntien edustajat yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa seminaariin, jonka tarkoituksena oli käynnistää matrikkelien tekoa niin, että jokaisesta Lapin läänin kunnasta sellainen aikanaan olisi.

Tällä pohjoisen Suomen kuntien hankkeella on Luopioisten kannalta sikäli merkitystä, että olemme saaneet mutkien kautta tiedon Turtolan ja Pellon veteraanimatrikkelista Vapautemme turvaajat, joka valmistui vuonna 2001.

Kirjan alkusanoissa matrikkelihankkeen vetäjä Pellon kirkkoherra Paavo Korteniemi toteaa: ”Luulin tehtävää helpommaksi kuin miksi se lopulta osoittautui, sillä monta heinäntekoaikaa työssä ehti kulua. Aikaa kului korsuissa ja kieltämättä monta kertaa tunsin olevani tulilinjalla kysyttäessä miksi se matrikkeli ei jo valmistu.”

Luopioisten sotaveteraanimatrikkelihankkeen valmistelu alkoi joulukuussa 2002, jolloin Kukkia-Seuran johtokunta otti hankkeen vuoden 2003 toimintasuunnitelmaansa.

Maaliskuussa 2003 Kukkia-Seuran johtokunta nimesi matrikkelitoimikunnan ja sen puheenjohtajaksi allekirjoittaneen eli Asko Valkaman. Toimikunta piti järjestäytymiskokouksensa huhtikuussa 2003 ja tarttui välittömästi matrikkelihankkeeseen ryhtymällä käynnistämään tietojen keräystyötä.

Kukkia-Seuran asettamaan matrikkelitoimikuntaan nimettiin seuran edustajat ja kutsuttiin mukaan sotaveteraanien, sotainvalidien, reserviläisjärjestöjen ja kunnan edustaja. Lisäksi pyydettiin mukaan myös muita kuntalaisia. 14-jäseniseen toimikuntaan kuuluivat Reijo Anttonen, Jussi Hyöki, Aulis Jaakkola, Saara Järvinen, Risto Kankaanpää, Esko Koskenvesa, Kalle Mäkinen, Erik Naulapää, Tapio Nuuttila, Juho Saastamoinen, Seppo Toivonen, Riitta Teivaala (kokousten sihteeri) ja Asko Valkama (toimikunnan puheenjohtaja) sekä Ari Järvinen (kunnan edustaja).

Kukkia-Seuran silloisen puheenjohtajan Esko Koskenvesan ansioksi voidaan lukea ensinnäkin se, että matrikkelityö saatiin Luopioisissa käyntiin ja jonka henkilökohtainen työpanos oli alusta alkaen merkityksellinen.

Matrikkelitoimikunnassa työskentelivät alusta asti aktiivisesti Reijo Anttonen, Aulis Jaakkola, Saara Järvinen, Risto Kankaanpää, Esko Koskenvesa, Kalle Mäkinen, Tapio Nuuttila, Juho Saastamoinen, Riitta Teivaala, Seppo Toivonen ja Asko Valkama.

Veteraanitietojen hankintaan ja kenttäkeräykseen osallistuivat Timo Ailio, Reijo Anttonen, Salme Haulo, Pentti Hippeläinen, Eino Hytönen, Jussi Hyöki, Aulis Jaakkola, Olli-Pekka Järvinen, Martti Järvinen, Heikki Koivisto, Kari Kortteenpohja, Esko Koskenvesa, Erkki Kuusinen, Markku Laurila, Antti Lehtelä, Väinö Lääkäri, Ritva ja Markku Marttila, Erkki Murto, Heikki Mäkinen, Kalle Mäkinen, Erik Naulapää, Aki Niemi, Into Nieminen, Tapio Nuuttila, Toimi Riihiranta, Matti Saarinen, Ulla Tiusanen, Riitta Teivaala, Asko Valkama, Oili Valkama, Raija Vaaleri, Risto Wallenius, Pentti Vekuna ja Timo Viitanen.

Matrikkeliin oli lähtökohtaisesti tarkoitus saada tiedot kaikista niistä miehistä, jotka

1. saivat kutsun sotatoimiin Luopioisista

2. saivat kutsun sotatoimiin asuessaan muualla Suomessa, mutta ovat myöhemmin muuttaneet Luopioisiin

Myöskin rintamalla ja sitä vastaavissa olosuhteissa palvelleet naiset haluttiin saada mukaan matrikkeliin.

Aineiston kokoamistyön käynnistämiseen saatiin apua muun muassa hauholaiselta eversti evp. Pekka Kantakoskelta, joka oli ollut tekemässä muun muassa Hämeenlinnan – Vanajan veteraanimatrikkelia.

Yksi hänen neuvonsa ja ohjeensa oli, että ottaisimme matrikkeliin avarasti veteraaneja emmekä hevin kuurnitsisi eli jättäisi pois rajatapauksia. Samanlaisen ohjeen saimme myös tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Matrikkeliaineiston kokoamiselle antoi myös erinomaisen pohjan Aitoosta kotoisin olevan Hämeenlinnalaisen everstiluutnantti evp. Markku Laurilan sota-arkistosta kokoama yhdistelmä Luopioisten kutsuntaluetteloista.

Tämän yhdistelmän perusteella saimme tietää, ketkä vuosina 1895–1926 syntyneet Luopioisten kunnassa vakinaisesti asuneet ja tilapäisesti työn takia asuneet miehet olivat olleet kutsunnoissa.

Jo aikaisemmin valmistuneet joukko-osastomatrikkelit olivat meille myös suureksi avuksi matrikkelityötämme käynnistettäessä. Niiden avulla saimme tietoja noin 400 luopioislaisesta.

Ratkaisevan tärkeän lähderyhmän muodostavat kuitenkin sota-arkistossa olevat veteraanien henkilökohtaiset kantakortit.

 

Veteraanimatrikkelin kokoamis- ja painatustyötä varten Kukkia-Seuran johtokunta nimesi marraskuussa 2004 toimituskunnan, johon Kukkia-Seuran puheenjohtaja Esko Koskenvesan ja  toimikunnan puheenjohtaja Asko valkama lisäksi valittiin Timo Ailio, Jorma Joensuu, Ritva Joensuu, Hanna Keino, Markku Laurila ja Pekka Rytilä.  Ensimmäisen kokouksensa toimituskunta piti helmikuussa 2005. Toimituskunnan puheenjohtajaksi nimettiin Hanna Keino.

Myöhemmin toimituskuntaa on täydennetty Tomi Riihirannalla ja Reino Toiviolla. Joihinkin kokouksiin on erikseen kutsuttu toimituskunnan työhön osallistuneita henkilöitä.

Timo Ailio otti toimituskunnan puheenjohtajan tehtävät hoitaakseen lokakuussa 2006, toimien sitten puheenjohtajana matrikkelin valmistumiseen saakka eli loppuun asti.

Veteraanimatrikkelin ydin on luonnollisesti veteraanien ja heidän läheistensä henkilötiedoissa, sotaan osallistuneiden sotatiessä ja sotilaiden valokuvissa. Matrikkeliin kerättiin myöskin artikkeleita, jotka taustoittavat sodan ja jälleenrakennuksen aikaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, nykyisin kenraalimajuri evp. Pertti Salminen, joka on Luopioisten poikia,  kirjoitti  matrikkeliin kansainvälistä rauhanturvatyötä koskevan artikkelin.

Matrikkelissa on sotaveteraanin (Into Uusitalo) terveiset nykyiselle ja tuleville sukupolville sekä myös seurakunnan ja kunnan edustajan tervehdys.

Matrikkelissa ei ole katsottu ainoastaan taaksepäin. Lähtökohtainen tarkoitus on ollut, että katsotaan myös nykypäivään sekä tulevaisuuteen.

Parhaat kiitokset kaikille matrikkelihankkeessa (matrikkelitoimikunta ja toimituskunta sekä artikkelien kirjoittajat) sekä tavalla tai toisella muuten hankkeessa mukana olleille.

Työmme ei ollut helppo, mutta saavutimme päämääräämme, joka oli Luopioisten oma veteraanimatrikkeli, ja jonka aikaansaamisella haluamme kunnioittaa sotaveteraanien tekemää maanpuolustustyötä.

 

Asko Valkama
toimikunnan puheenjohtaja