Terveysasemaa ei lakkauteta ennen myyntiä

Kuhmalahden terveysasemaa ei lakkauteta ennen kuin kunta on saanut kiinteistön myytyä tai vuokrattua. Sosiaali- ja terveyslautakunta mietti terveysaseman tulevaisuutta kokouksessaan torstai-iltana. Lautakunnan hyväksyttäväksi oli tuotu esitys, jonka mukaan terveysasema olisi lakkautettu elokuun alussa ja kuhmalahtelaisten terveyspalvelut hoidettu sen jälkeen pääosin Sahalahden terveysasemalla.

Kokouksen aikana sosiaali- ja terveysjohtaja kuitenkin päätyi muuttamaan esitystään lautakunnan hyväksymään muotoon. Edellytys kiinteistön myynnistä tai vuokrauksesta nähtiin lautakunnassa olennaisena tekijänä haettujen säästöjen toteutumisessa: terveysaseman sulkemisesta arvioidusta noin 85 000 euron säästöstä liki puolet aiheutuu tilakustannuksista.

Terveysaseman palvelupäiviä tullaan pudottamaan nykyisestä neljästä kahteen elokuun alussa. Näin saadaan tasattua lääkärien ja hoitajien työpanosta koko kunnan alueella; sosiaali- ja terveyskeskuksen laskelmien mukaan Sahalahdella ja Kuhmalahdella on kahden toimipisteen vuoksi henkilöstöä asukasta kohden enemmän kuin muualla Kangasalla.

Lautakunta mietti kahden aukiolopäivän riittävyyttä, mutta pohjasi linjauksen aiemmin tehtyyn valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin lääkäripalvelujen säilymistä Kuhmalahdella kahtena tai kolmena päivänä viikossa.

Lisäksi selvitellään, voitaisiinko esimerkiksi Pentorinteen vanhainkodin tiloihin järjestää diabetesvastaanotto tai esimerkiksi sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa yhtenä päivänä viikossa sen jälkeen, kun terveysasema on lakkautettu.