Tavallinen huolimattomuus kaatoi puut

Hietalahden jalopuumetsikön hakkuiden esitutkinta on päätetty lopettaa. Noin 1,1 hehtaarin kokoiselta alueelta Kangasalla harvennettiin noin 0,2 hehtaaria puita toukokuussa 2014, ja Pirkanmaan Ely-keskus näki raivauksen olleen luonnonsuojelulain vastaista.

Sisä-Suomen syyttäjänviraston mukaan luonnonsuojelurikos edellyttäisi tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta, mutta selvitysten perusteella kyse on ollut puutteellisuuksista tiedonkulussa. Syyttäjä katsoo kyseessä olevan enintään tavalliseksi huolimattomuudeksi luokiteltavasta asiasta.

Tutkinnassa kävi ilmi, että Kangasalan kunta oli antanut käytännön toimenpiteet Metsänhoitoyhdistys Roineen tehtäväksi. Metsänhoitoyhdistys oli antanut harvennuksen edelleen yrittäjälle, jonka nimissä työtä olivat lopulta tekemässä ulkomaalaistaustaiset työntekijät. Heillä ei ollut täysin tiedossa, että alueella sijaitseva suojeltu luontotyyppi oli määrä jättää harvennuksen ulkopuolelle.